Atos en IT-Staffing preferred externe supplier van Shell

26 maart 2013 Consultancy.nl

Shell heeft begin dit jaar een mantelovereenkomst afgesloten met IT dienstverleners Atos en IT-Staffing. Het contract omvat twee gebieden: IT-diensten en non-IT diensten zoals Accounting & Finance, Contracting & Procurement, Human Resources, Customer Services en Communicatie & Marketing. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar.

Rationalisatieslag
Shell is bezig met het rationaliseren van het aantal externe adviesbureaus en ICT dienstverleners. In de afgelopen maanden is het aantal partners teruggebracht van 18 naar 6. Met het terugdringen van het aantal partners wil Shell de inhuurkosten omlaag brengen en de aansturing van externen vergemakkelijken.

Track record
Het olieconcern werkt al jaren met beide dienstverleners. IT-Staffing regelt al vanaf 2000 de inhuur. “Door de overeenkomst hebben we onze positie binnen Shell verder verstevigd” aldus de detacheerder in een persbericht. Ook Atos heft een sterke track record opgebouwd binnen Shell. “Atos heeft zich in de afgelopen jaren bijzonder ingespannen om een zeer goede IT-partner voor Shell te zijn. We zijn dan ook erg blij met deze overeenkomst en zullen er alles aan doen om het partnership met Shell verder te ontwikkelen” zegt Atos CEO Rob Pols in een reactie.

Nieuws

Meer nieuws over