Training Programmamanagement

Aanbieder
Type
Training
Kosten
€4.395,-
Duur
2 blokken van 2 dagen
Aantal deelnemers
13
Doelgroep
Programmamanagers
Taal
Nederlands

Met deze training leg je een stevig fundament voor het mooie vak van programmamanagement, zodat je beter in staat bent je eigen opgave tot een succes te maken. We nemen verschillende onderwerpen onder de loep die je tegenkomt bij het werken aan een programma. Denk aan het inhoudelijk vormgeven en organiseren van een programma, het realiseren van verandering en leidinggeven aan de opgave. We reiken theorie, concepten en voorbeelden aan en werken veel met en vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

Deze training bestaat uit twee blokken van twee dagen met een avondprogramma op de eerste dag van ieder blok, verspreid over enkele maanden. Daarnaast krijg je een coachingsgesprek en is er de mogelijkheid voor intervisie na afloop.  We bieden ook een uitgebreide training programmamanagement aan. Hierbij gaan we uitgebreider in op de onderwerpen en voegen we thema's toe als besluitvorming, leren en ontwikkelen. De training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, ontwikkelaars van Werken aan Programma'sProgram Canvas en Leiderschap van de Programmamanager. Ook zetten we een aantal gastdocenten in. 

Na deze training heb je:

 • Een uitgebreid beeld van wat programmamanagement omvat en hoe jij je daartoe verhoudt.
 • Inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken.
 • Een stevig fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie en samenwerking in programma's.
 • Meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties.
 • Gevoel voor hoe je zelf het beste je rol en leiderschap als programmamanager kan invullen in je eigen programma.
 • Concrete feedback op en houvast voor de aanpak van je eigen programma.
 • Toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de doelen tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerking tussen organisaties.

Met onze trainingen programmamanagement werk je aan je eigen visie op dit mooie vak en maak je de doorvertaling naar je eigen opgave. Onze trainingen worden al jaren hoog gewaardeerd door de deelnemers, met name vanwege de mogelijkheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen en de persoonlijke, plezierige en praktijkgerichte benadering van de trainers, die zelf in de praktijk werken aan de ontwikkeling van het programmamanagementgedachtegoed. Deelnemers ontvangen veel (voorbeeld)materialen waarmee ze in hun eigen praktijk direct aan de slag kunnen en krijgen toegang tot een online leeromgeving. 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor programmamanagers die zich verder in hun rol willen ontwikkelen. Bij voorkeur werken we met deelnemers die al aan een programma of een opgave met programmatische kenmerken werken. Als je geen programma onder handen hebt, maar wel denkt dat deze training passend is, neem dan gerust contact met ons op. 

Programma

Hieronder vind je een beknopte weergave van het programma van de training, gebaseerd op het gedachtegoed van Werken aan Programma's en de daarin beschreven thema's en het Program CanvasOok het boek Leiderschap van de Programmamanager krijgt een plek. We bieden onze ruime praktijkervaring met programma's aan, haken andere methodes voor programmamanagement aan, zoals Managing Successful Programmes (MSP) en Programmatisch Creëren en tappen uit andere vakgebieden, bijvoorbeeld verandermanagement.

Voorafgaand aan de training vragen we je om je goed voor te bereiden, door je in te lezen op de thema's die tijdens het eerste blok op de agenda staan. Daarvoor krijg je toegang tot een online leeromgeving en de website van Werken aan Programma's.

Blok 1, dag 1: kiezen en programmeren

Ochtend: kiezen voor programmamanagement
We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. We bespreken welke positie, rol en toegevoegde waarden programma's kunnen hebben in het nastreven van die organisatiedoelen. Ook maken we helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio’s, opgaven en programma’s en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties. 

Middag: vormgeven van de aanpak van een programma
In dit dagdeel gaan we in op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierbij staan vragen centraal als: wat is de visie? Hoe kom je tot een goede aanpak met heldere doelen? Wat hoort er wel en niet bij en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we gebruiken, zijn onder meer het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas.

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
We gaan in gesprek met een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We bespreken met elkaar hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. 
Aansluitend is er een gezamenlijk diner.

Blok 1, dag 2:  besturen, organiseren en beslissen

Ochtend: grip krijgen en houden op de voortgang
Op deze ochtend staat het managen, het besturen, van een programma centraal. We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voortgang in het programma te krijgen en te houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je?

Middag: inrichten van de programmaorganisatie 
De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de lijnorganisatie(s) eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor jouzelf als programmamanager? Welke rolopvatting heb jij?

Tussen blok 1 en 2 werk je aan je eigen programma op basis van de opgedane inzichten uit het eerste blok. Je bereidt je zelf ook voor het op het tweede blok, onder meer door je in te lezen in de thema's en je eigen leiderschap als programmamanager te onderzoeken.

Blok 2, dag 3: samenwerken en leidinggeven

Ochtend: tot stand brengen van een betekenisvolle verandering
Een programma is een veranderopgave. Maar de programma-aanpak is niet voor elke veranderopgave even geschikt. Dat betekent dat je als programmamanager kennis moet hebben van verandermanagement. Welke opvattingen heb je over hoe veranderingen binnen en buiten organisaties tot stand komen? En hoe goed passen die bij je opgave? Hoe breng je (gedrags)verandering tot stand?Gastdocent Marco de Witte, deskundige op het gebied van veranderkunde en verandermanagement verzorgt dit onderdeel

Middag: onderzoeken van je leiderschap als programmamanager
De programmamanager vervult een cruciale en leidende rol in het succes van een programma. Sterker nog, de manier waarop hij zijn rol invult kan het verschil maken tussen succes en falen. Vaak heeft hij weinig  formele macht en moet het van zijn persoonlijkheid en gezag komen. We nemen je mee in verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager. Dat doen we samen met gastspreker Jo Bos, auteur van Programmatisch Creëren en co-auteur van ons boek Leiderschap van de programmamanager.

Avond: onderzoeken van je leiderschap als programmamanager
Tijdens deze avond verdiepen we ons verder in het onderwerp leiderschap van de programmamanager aan de hand van verschillende thema's uit het gelijknamige boek.
Aansluitend is er een gezamenlijk diner.

Blok 2, dag 4: veranderen en communiceren

Ochtend: vormgeven aan de samenwerking rond programma's
In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen de onderdelen binnen een organisatie of tussen organisaties. We reiken diverse perspectieven op die samenwerking aan en gaan in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit strategisch omgevingsmanagement).

Middag: uitdragen van je boodschap over het programma
Een goed inhoudelijk verhaal over je programma is één. Dat verhaal over kunnen brengen aan je publiek en doelgroep is twee. Gastspreker Theo Hendriks neemt ons mee in manieren waarop je de communicatie over je programma kunt vormgeven. Daarbij maakt hij in het bijzonder gebruik van storytelling als manier om je boodschap over te brengen.  Onder het motto ‘the wow starts now’ gaan we aan de slag met het verhaal van jouw programma.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van gastsprekers.

Tijdsinvestering

Deze training bestaat uit twee blokken van elk 2,5 dag. Beide blokken hebben een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 19.30 uur, gevolgd door een gezamenlijk diner en overnachting. De tweede dag van het blok duurt tot uiterlijk 17.00 uur. De tijdsinvestering voor voorbereiding op de trainingsdagen en de doorvertaling naar je eigen praktijk hangt mede af van je eigen ambitie en toewijding.

Coaching en intervisie

De training is inclusief een individueel coachingsgesprek van een uur met één van de trainers in de maanden na de training. Dit is bij de prijs inbegrepen. Het aanbod is geldig tot ca. 1 jaar na start van de training. Na afloop nodigen we je ook uit om deel te nemen aan online intervisiebijeenkomsten. Deze bieden we kosteloos aan.

Trainers en gastsprekers

Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop of Bouke Nederhof en Björn Prevaas, allen zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement.

Helmuth Stoop is partner bij TwynstraGudde en is gespecialiseerd in programmamanagement. Al ruim twee decennia werkt hij vanuit TwynstraGudde aan programma’s. Het rijke gedachtegoed van project- en programmamanagement helpt hem om de complexiteit in opgaven terug te brengen tot de essentie. Zijn bijzondere interesse zit in ‘good governance’ in programma’s. Hij coacht o.a. programmamanagers en opdrachtgevers.

Bouke Nederhof is senior adviseur bij TwynstraGudde en is gespecialiseerd in programmamanagement. Hij begeleidt organisaties om programmatisch werken en opgavegericht werken in de praktijk te brengen en hij adviseert en coacht programmateams om verder te komen met hun opgaven. Zijn bijzondere interesse zit in samenwerkingsvraagstukken in en rondom programma’s. Binnen TwynstraGudde is Bouke mede verantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van het vakgebied Project- en Programmamanagement.  

Björn Prevaas adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Sinds 2018 heeft hij een eigen adviesbureau, Good Work Company. Daarvoor was hij 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde. Hij ontwikkelde onder meer Werken aan Programma's en het Program Canvas.

Helmuth en Björn schreven, samen met Jo Bos, het boek Leiderschap van de Programmamanager. Beiden zijn lid van het kernteam van het PGM Open, hét platform in Nederland waar we het vakgebied 'Programmamanagement' verder ontwikkelen en programmamanagers bij elkaar brengen.

Wij nodigen ook gastsprekers uit, zoals:

 • Niels van Loon (programmamanager; avondprogramma)
 • Jo Bos (adviseur, begeleider en auteur; onderdeel leidinggeven)
 • Marco de Witte (adviseur, begeleider; onderdeel veranderen)
 • Theo Hendriks (storyteller, begeleider en auteur; onderdeel communicatie)

Online leer- en kennisomgeving

Als deelnemer krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving, waarin je alle informatie en materialen vindt. Daarnaast stellen we onze online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop kun je materiaal over programmamanagement vinden en (gratis) downloaden. Bovendien ontvang je het boek Program Canvas, de hulpkaarten en een koker met canvasposters. En je krijgt ons boek Leiderschap van de Programmamanager. Bij deelname word je automatisch uitgenodigd voor het PGM Open.

Investering

De kosten voor deelname bedragen € 4.395,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, twee overnachtingen (op dag 1 van beide blokken) en alle overige cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de training). Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Mocht je niet kunnen of willen overnachten, neem dan contact met ons op via opleidingen@tg.nl.

TwynstraGudde en GoodWorkCompany zijn maatschappelijk betrokken. Wij bieden in elke training één plek kosteloos aan voor een deelnemer uit een maatschappelijke instelling/goede doelen organisatie afhankelijk van externe giften/donaties. Zij betalen alleen de verblijfskosten. Neem voor meer informatie hierover contact op met Anje Strikwerda (opleidingen@tg.nl).

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en/0f de training willen annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de training in zijn geheel in rekening te brengen.

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €4.395,-

Duur: 2 blokken van 2 dagen

Aantal deelnemers: 13

Doelgroep: Programmamanagers

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen van TwynstraGudde