VKA lid van Raad van Organisatie-Adviesbureaus

04 oktober 2010 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Verdonck, Klooster & Associates (VKA) is met haar expertisegroepen Organisatieverandering en Organisatie & Proces Consultancy per 1 oktober 2010 als lid toegetreden tot de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA). De ROA vertegenwoordigt al veertig jaar organisatieadviesbureaus in Nederland – momenteel zijn 26 consultancykantoren met ruim 4,200 adviseurs aangesloten bij de ROA.

Verdonck, Klooster & Associates is een middelgrote adviesbureau dat adviseert over de toepassing van informatievoorziening op strategisch bestuurlijk niveau. Het adviesbureau viert dit jaar haar 25-jarig bestaan en heeft ruim 100 consultants in dienst.

Verdonck, Klooster & Associates over haar toetreding tot de ROA: “Het ROA-lidmaatschap sluit aan bij ons continue streven naar hoge kwaliteit. Het biedt ons de mogelijkheid onderling kennis te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Ook vinden wij het van belang dat de belangen van organisatieadviesbureaus gezamenlijk worden behartigd. Daarom zijn wij toegetreden tot de ROA”, aldus VKA adviseur Joost Beukers.

Over de ROA

De ROA is een branchevereniging van een groep organisatieadviesbureaus in Nederland opgericht in 1970. De ROA draagt via de organisatie van diverse activiteiten bij aan kennisdeling en vakontwikkeling in de adviesbranche. Daarnaast vervult de ROA verschillende andere taken voor adviesbureaus, waaronder overleg met de rijksoverheid en deelname aan internationaal brancheoverleg met bijvoorbeeld de Amerikaanse evenknie Association of Management Consulting Firms.