Thaesis: Uitgevers zoeken naar crossmediale strategieen

11 juni 2008 Thaesis

Uitgevers zijn zoekende naar de juiste crossmediale strategieën om nieuwe inkomsten aan te boren. Dit blijkt uit het vijfde KPMG onderzoek van ‘De uitgever aan het woord’, uitgevoerd door strategisch adviesbureau Thaesis. “Nieuwe informatiediensten creëren een nieuwe toekomst voor de uitgever. De kansen op succes liggen in het denken vanuit de consument en de durf om te kiezen”, aldus Theo Huibers, managing partner Thaesis. Crossmedia lijkt daarbij het uitgangspunt voor de uitgevers. Zij moeten verschillende media op een samenhangende wijze rond een merk met elkaar verbinden. Uitgevers die dat goed doen versterken de relatie met de consument .”

Uitgevers hebben te maken met een verzameling complexe en structurele veranderingen. De oorzaken van deze veranderingen liggen op drie gebieden: ontwikkelingen van de mediaconsument, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen ten aanzien van regulering. De informatieconsumptie is drastisch veranderd. De consument wil zijn informatie zelf samenstellen en daarbij alle beschikbare kanalen kunnen benutten, zoals het hem uitkomt.

Deze transformatie gaat gepaard met snelle technologische ontwikkelingen. Het internet heeft in de uitgeefwereld geleid tot versnippering en een lage toetredingsdrempel. Geografische grenzen vervagen en de snelheid in de mediawereld is flink verhoogd. Ook ontwikkelingen op het gebied van regulering dragen bij aan de trendbreuk in de uitgeefwereld. De invoering van de nieuwe Mediawet is daar een van: zo zijn de regels voor crossmedia ownership aangepast.

Theo Huibers, managing partner Thaesis: “Uitgevers zijn in veel opzichten hun horizon aan het verbreden, door actief te zoeken naar fusies en allianties maar ook door hun productportfolio te verbreden. De algemene tendens is dat uitgevers veel nieuwe kansrijke producten ontwikkelen, maar de neiging hebben bestaande producten te behouden, zelfs als die minder succesvol blijken. Dit werkt versnippering in de hand. Ze willen zogezegd ‘duizend bloemen laten bloeien’. De kansen liggen er volop, het is alleen noodzaak snel de juiste keuzen te maken. Het uitgeefvak concentreert zich nog steeds op een optimale informatievoorziening aan zijn doelgroepen. De vernieuwing zit in nieuwe middelen, kanalen en inkomstenmodellen. Crossmediaal uitgeven is hierbij van strategisch belang: het bieden van één compleet uitgeefconcept dat goed kan inspelen op de behoeften van een bepaalde doelgroep. Verschillende mediakanalen lopen hierbij naadloos in elkaar over en versterken elkaar om de informatieconsument optimaal te bedienen. ”

De rode draad in vijf jaar onderzoek ‘De uitgever aan het woord’

  • Uitgevers zetten jaar in jaar uit hun kaarten op vele nieuwe vormen van producten, betaalmodellen en markten. Tegelijkertijd nemen ze maar zelden afscheid van onsuccesvolle producten, waardoor er een versnippering van de portfolio plaatsvindt.
  • Databases met informatie hebben in relatieve stilte een forse groei laten zien. De benutting hiervan vindt echter onvoldoende plaats.
  • Hoewel uitgevers al vijf jaar lang het aanbieden van gepersonaliseerde informatie en printing on demand als kansrijk bestempelen is er toch sprake van een afname in het aanbod ervan. Waarschijnlijk omdat deze producten toch lastig rendabel te exploiteren zijn voor menig uitgever.

Nadere informatie rondom ‘De Uitgever aan het woord’:

De vijfde publicatie van het jaarlijkse onderzoek ‘De uitgever aan het woord’ geeft inzicht in trends en ontwikkelingen in de uitgeefwereld: Welke trends lijken het te halen, welke niet? Wat wordt de toekomstige omzetverdeling van een uitgever? Wat zijn de winnende strategieën en wat zijn de grootste struikelblokken? Ook gaat het boek in op de relatie opinievorming en de nieuwe media in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor de Pers. Het onderzoek werd vijf jaar geleden door KPMG opgezet om inzicht te krijgen in de belangrijkste trends in de uitgeefwereld. Sinds 2006 voert Thaesis het onderzoek uit voor KPMG.

Nieuws

Meer nieuws over