PwC: Interim- en detacheringsbranche onder druk

14 februari 2011 Consultancy.nl

De resultaten van de Nederlandse detacheringbureaus zijn als gevolg van de moeilijke economische omstandigheden de afgelopen twee jaar gedaald. Dat blijkt uit het derde benchmark-onderzoek van PwC onder 17 grote en middelgrote detacheringbedrijven.

Het gemiddelde bedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet daalde van 3,7 procent in 2009 naar 2,9 procent in het eerste half jaar van 2010. In 2008 was dit percentage 9,8 nog procent. Opvallend genoeg nam het aantal zzp-ers dat wordt uitgeleend naar verhouding toe. De toename van zzp-ers (zelfstandigen) in de detacheringbranche zetten de resultaten onder druk. De marges op uitleen van zzp-ers zijn lager dan op uitleen van eigen personeel.

Lange tijd hield de detacheringbranche zich in vergelijking met de uitzendbranche relatief goed. “Maar waar uitzendorganisaties de weg naar boven weer weten te vinden, wijzen de cijfers van detacheringbureaus daar nog niet op”, zegt Martin Bond, bij PwC verantwoordelijk voor de zakelijke dienstverlening. Volgens Martin Bond is het beeld niet zwart-wit. “Bureaus die specialisten uitlenen aan de zorgsector doen het in 2010 bijvoorbeeld beter dan bureaus die specialisten uitlenen aan de ICT-branche. De ICT-branche werkt veel met langetermijncontracten, dus kwam de crisis daar later aan. Voor detacheerbureaus die zich richten op banken en verzekeraars was vooral 2009 een moeilijk jaar, maar die markt trekt nu weer aan.”

Over de hele linie ziet hij optimisme in de branche. “Een kwart van de bedrijven heeft een nieuwe niche aangeboord, 20% geeft aan overname plannen te hebben en ondanks de moeilijke tijd hebben alle grote en middelgrote bureaus het hoofd boven water gehouden door scherp naar de kosten te kijken.”

Meer ZZP-ers

Uit de benchmark blijkt een toename van ZZP-ers in de branche. Binnen het personeelsbestand stijgt het percentage zzp-ers van 12% in 2009 naar 14% in 2010. De detacheringbureaus verwachten dat dit percentage de komende drie jaar oploopt naar 17%. Er zijn al bureaus die nu op meer dan 20 procent zitten. “Dat is historisch hoog”, aldus Bond. “Een deel van de verklaring is voorzichtigheid. In onzekere tijden beschouwen werkgevers zzp-ers als flexibele schil. Echter, als het percentage zzp-ers toeneemt, wordt een bedrijf kwetsbaarder. De marge op zzp-ers is lager dan die op gedetacheerd eigen personeel en de kostenstructuur van een detacheringbureau is daar vaak niet op ingericht. Een goede mix tussen zzp-ers, personeel op een tijdelijk contract en vast personeel is essentieel. Die optimale mix kan overigens per niche sterk verschillen.”

Zuinig MVO-beleid

Van de onderzochte bureaus heeft 48 procent een duurzaamheidplan. Daarin verantwoorden zij zich met name over papiergebruik en hun wagenpark. Martin Bond vindt dat wat zuinigjes en roept bureaus op meer werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “De goede uitgezonderd, maar een detacheringbedrijf zou kunnen nadenken over hoe het de kenniseconomie en de arbeidsmarkt kan versterken. En daar vervolgens verantwoording over af te leggen, zoals bedrijven dat ook doen over de jaarcijfers. Dat zijn relevantere kwesties, dan het beperken van de hoeveelheid printpapier.” Volgens Martin Bond kan dat uiteindelijk ook een onderscheidend effect hebben bij het aantrekken van talent dat zich met het maatschappelijke profiel van de organisatie identificeert.

Lichte toename digitale facturering

Uit de benchmark van het adviesbureau blijkt dat het digitaliseringtempo van de detacheringbranche relatief laag ligt. De digitale facturatie nam toe van 21 procent in 2008 naar 24% in 2009. Door de licht toegenomen digitalisering stegen de ICT-kosten tot 1,3 procent van de omzet. PwC verwacht dat de facturen steeds meer elektronisch worden afgehandeld. Tegenover deze investeringen staan dalende administratiekosten en een kleinere foutmarge met betrekking tot het factureringsproces.

Nieuws