PwC, Deloitte, Ecorys en Pentascope ingehuurd door Aedes

26 februari 2007 Consultancy.nl

Adviesbureaus PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ecorys en Pentascope zijn door Aedes gelecteerd om 'visitaties' uit te voeren bij woningcorporaties die lid zijn van het netwerk. De visitatieverplichting van lid-corporaties is een gevolg van de nieuwe AedesCode die is opgesteld. Elke corporatie die lid is van Aedes moet zich eens in de vier jaar onafhankelijk, extern en gezaghebbend laten visiteren.

Pilot visitaties

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft in opdracht van corporaties verenigd in het Woonnetwerk een experiment visitatie opgezet. Een evaluatie van de uitgevoerde pilots staat gepland voor het eerste kwartaal van 2007. Voor de uitvoering van de pilots zijn PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ecorys en Pentascope geselecteerd. Daarnaast voert het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties huursector (KWH) zelf een pilot uit met betrekking tot visitatie.

Visitaties van non-pilot corporaties

De ledenraad heeft daarnaast ook geadviseerd dat leden van Aedes niet per se wachten met het laten uitvoeren van een visitatie totdat er een volledig stelsel is. Wel moeten de woningcorporaties de visitatie laten uitvoeren door door een van adviesbureaus die ook bij de pilots betrokken zijn.

Resultaten naar corporatiebranche

Nadat de evaluatieresultaten door het Woonnetwerk zijn gepresenteerd en beoordeeld zullen deze naar verwachting aan minister Vogelaar en de corporatiebranche worden aangeboden. Vervolgens worden deze resultaten dan door de Ledenraad tegen de uitgangspunten van de branche gehouden. Voor de minister zal de beleidsbrief van december 2005 als instrument hiertoe dienen.