Ordina en i-to-i genomineerd voor ASL BiSL Trofee

04 december 2010 Consultancy.nl

Ordina Nederland, Waterschap De Dommel & Ideas to Interconnect en VvAA zijn genomineerd voor de ASL BiSL Trofee 2010. De ASL BiSL Trofee is een onafhankelijke prijs voor het succesvol toepassen van ASL en/of BiSL bij het professionaliseren van applicatiebeheer of functioneel beheer. De award wordt sinds 2004 uitgereikt door de ASL BiSL Foundation.

Een overzicht van de drie genomineerden:

Waterschap De Dommel en Ideas to Interconnect
Waterschap De Dommel en Ideas to Interconnect zijn genomineerd voor het traject ZOAB, Zicht Op Applicatie Beheer, dat als doel heeft om applicatiebeheer structureel in te richten vanuit de behoeften en wensen van de klanten en dat ook ruim aandacht besteedt aan de "zachte" kant van applicatiebeheer. De jury roemt de pragmatische bottom-up benadering die goed past bij de cultuur en de omvang van de organisatie.

Ordina Nederland
Ordina Nederland is genomineerd voor de toepassing van BiSL en ASL binnen de eigen organisatie. De jury werd getroffen door de mooie invulling van het informatiemanagement en met name de wijze waarop de strategische en tactische processen van informatiemanagement zijn uit ontwikkeld.

VvAA
VvAA is eveneens genomineerd voor het toepassen van BiSL, waarbij de jury van mening is dat VvAA een forse stap vooruit heeft gemaakt, waarbij functioneel beheer zowel in de business als in de ICT organisatie wordt herkend en tot de dagelijkse wijze van werken behoort, en men tevens de ingeslagen weg voortzet met een duidelijk toekomstbeeld voor ogen.

Jury en uitreiking
De vakjury, bestaande uit de leden van de Architectural Board van de stichting, kent dit jaar drie awards toe. Deze worden bekend gemaakt op het ASL BiSL Jaarcongres 'Focus on Demand' op 9 december 2010 in Spant te Bussum. De award-winnaars maken tevens kans op de ASL BiSL Trofee 2010, welke op dezelfde dag wordt uitgereikt. Deelnemers aan het congres bepalen mede wie met dit uniek bronzen kunstwerk naar huis gaat. De winnaar van de ASL BiSL Trofee zal in de voetsporen treden van Heijmans (2004), CFI van ministerie O&W (2005), De Amersfoortse (2006), Achmea (2007), Gemeente Amsterdam (2008) en De Goudse (2009).

Nieuws

Meer nieuws over