NNC en Ecorys ingehuurd door ministerie van SZW

26 juni 2006 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft adviesbureaus Ecorys en Nolan, Norton & Co. ingehuurd om de doelmatigheid van de Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) te evalueren. De regeling is op 1 januari 2002 ingevoerd en het ministerie wil circa 4 jaar na invoering de balans opmaken.

De adviesbureaus hebben drie afzonderlijke analyses uitgevoerd, namelijk een analyse van de uitvoeringskosten, van de uitvoeringsstructuur en van de macrodoelmatigheid in relatie tot effectiviteit. De eerste twee analyses zijn onderzocht door Nolan, Norton & Co. (uitvoeringskosten en uitvoeringsstructuur). Nolan, Nolan & Co. consultants betrokken bij de analyse waren o.a. Aart Willem Saly, Bart Hulshof en Sjoerd Verhoeven. Ecorys was verantwoordelijk voor de analyse van de macrodoelmatigheid en als hoofdaannemer ook voor het geheel.

Hoofdconclusies
De consultants zijn van mening dat de invoering van SUWI daadwerkelijk heeft geleid tot een efficiëntere uitvoeringsorganisatie. De voordelen die gerealiseerd zijn, bevinden zich voornamelijk op het vlak van efficiency-sturing en schaalvoordelen. Tegelijkertijd heeft de laagconjunctuur met bijbehorende volumestijging mogelijk ook geholpen om een grotere relatieve efficiency te bereiken. Overigens zijn de beoogde voordelen van SUWI nog maar deels gerealiseerd: Er bestaat nog een besparingpotentieel binnen de huidige SUWI-structuur.