HR adviesbureaus publiceren Jaarboek Personeelsmanagement

08 december 2010 Consultancy.nl

Een divers samengesteld personeelsbestand kan de resultaten van een organisatie aantoonbaar verbeteren, maar sturing op diversiteit en het effectief managen van talenten komt vaak niet tot uitdrukking in het personeelsbeleid. Dat blijkt uit een onderzoek naar personeelsmanagement in Nederland door onder meer Conclusion Human Capital Group, KPMG Advisory, Hay Group en Twynstra Gudde.

Investeren levert meer op dan snijden

Buiten het feit dat een heterogene workforce voor stevigheid binnen een organisatie zorgt, levert het bovendien geld op, zo blijkt uit het Jaarboek: een divers samengesteld team is creatiever en heeft een groter probleemoplossend vermogen waardoor de bedrijfsvoering verbetert. Biemans geeft aan dat het meer kan opleveren om te investeren in die ‘workforce' dan om te snijden.

Sturen op talentontwikkeling

De ‘workforce' wordt dus onvoldoende gemanaged, is de conclusie van de onderzoeken die door verschillende bureaus, experts op het gebied van Human Resources Management, zijn verricht. Het sturen van talent in organisaties blijkt een belangrijk thema, maar in de praktijk stuurt slechts een derde van de onderzochte organisaties het management op talentontwikkeling. Hoewel veel HR-afdelingen wel een visie hebben op talentontwikkeling, heeft ruim een derde van de ondervraagde organisaties geen zicht op de huidige talenten die ze in huis heeft of die men in de toekomst nodig heeft. Dat is een gemiste kans, juist in crisistijd.

Human Resources kan dus nog een flinke strategische verbeterslag maken. Hoe HR-specialisten dat kunnen doen, is thematisch onderzocht en overzichtelijk in het jaarboek weergegeven.

Over de onderzoekers

De onderzoekers van het Jaarboek Personeelsmanagement 2011 zijn afkomstig uit tien verschillende bureaus met elk een eigen HR-specialisme: Conclusion Human Capital Group, KPMG Advisory, PreventNed, SHL, Ebbinge & Company, Hay Group, Twynstra Gudde, Right Management, Research voor Beleid en NorthgateArinso. Al deze bureaus belichten het centrale thema vanuit hun eigen specifieke deskundigheid. Hoofdredacteur Petra Biemans is lector HRM en persoonlijk ondernemerschap bij Hogeschool Inholland.