Fagro Consultany lanceert dienst Risico Management

16 september 2008 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Op 12 september jl. ondertekenden Jetty Schaap, directeur van de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Jos Paffen, managing director Fagro Consultancy een samenwerkingsovereenkomst. Fagro wordt gerechtigd de unieke workshop Integraal Risico Management van de HAN in licentie uit te geven.

Risk(re)searcher
De workshop Integraal Risico Management maakt het mogelijk de (hoofd)oorzaken te vinden en de drijvers van de belangrijkste risico’s van een bedrijf of organisatie te analyseren. Akzo Nobel ontwikkelde een instrumentarium om risico’s helder in kaart te brengen en te integreren binnen de organisatie. De HAN ontwikkelde op basis van dit model – de zogenaamde Risk(re)searcher – de workshop Integraal Risico Management. Fagro Consultancy zet dit als licentiehouder verder in in haar dienstverlening.

Grootschalige datageneratie
“De samenwerking met Fagro consultancy biedt de HAN toegang tot grootschalige datageneratie. Dit is nodig om Integraal Risico Management aan te kunnen bieden. Niet alleen regionaal, maar ook nationaal”, aldus Rob Westerdijk, business manager HAN Expertise Centrum Economie en Management. “Recent onderzoek leert dat slechts eenderde van alle organisaties hun risico’s in kaart brengt en daadwerkelijk verbeteringen van Integraal Risico Management als continu proces heeft ingericht. Er is dus nog veel te winnen.”

Fagro Consultancy
Fagro Consultancy is een snelgroeiend interim- en adviesbureau voor finance & control, met vestigingen in Arnhem, Eindhoven en Maastricht. Fagro kenmerkt zich door een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, gericht op het beter laten presteren van organisaties in zowel de profit als non-profit sector. “Met het aanbieden van Integraal Risico Management kan Fagro meerwaarde toevoegen aan de dienstverlening aan haar klanten. Deze stap past goed binnen het uitbouwen van kennismanagement binnen de Fagro Academy”, aldus Nico van der Heide, business manager Fagro Consultancy kantoor Arnhem.

Fagro is een zelfstandig onderdeel van de Altran Group: een internationaal, beursgenoteerd consultancy bedrijf met wereldwijd meer dan 18.000 medewerkers.