Ecorys: Uitzendkracht juist in crisis succesvol

11 december 2009 Consultancy.nl

De economische crisis gaat niet ten koste van uitzendkrachten met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Anders dan vaak gedacht, vinden veel kansarmen ook in tijden van economische malaise een baan via het uitzendbureau.

Dat blijkt uit een groot onderzoek naar de uitzendbranche van adviesbureau Ecorys, dat de gegevens analyseerde van 45,000 arbeidskrachten uit de periode 1993-2008. Volgens de onderzoekers gebruiken mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt het uitzendbureau in economisch goede tijden als een springplank naar een vaste baan, terwijl ze in crisistijd juist op het uitzendwerk kunnen terugvallen.

Jaarlijks gaat het om in totaal 170,000 ouderen, langdurig werklozen, arbeidsongeschikten en mensen van een etnische minderheid die via het uitzendbureau een baan vinden. Zonder de uitzendbureaus zouden deze mensen tijdens een crisis werkloos zijn of zwart werk doen, zo concludeert Ecorys.

Uitzendbureau's bieden jaarlijks werk aan circa 700 duizend mensen. Sinds 1993 is het aantal uitzendkrachten gestaag gegroeid, waarbij het aandeel van mensen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt steeds groter is geworden. Dat aandeel is op dit moment ongeveer 25 procent. Volgens de onderzoekers neemt dit percentage in de toekomst waarschijnlijk verder toe.