Capgemini verwacht groei wereldwijde handel

30 april 2010 Capgemini Consulting

De stijging van het wereldhandelsvolume blijft gestaag doorgaan. Dat blijkt uit de tweede editie Global Trade Flow Index, samengesteld door Capgemini Consulting. Deze index houdt van kwartaal tot kwartaal de handelsgegevens bij en is gebaseerd op actuele data afkomstig van planbureaus uit de 23 best presterende landen wereldwijd.

Uit de index komt naar voren dat de wereldhandel (wereldwijde import en export van goederen en diensten) met 8,5 procent groeide in het vierde kwartaal van 2009. Dit is vergelijkbaar met het groeipercentage van het derde kwartaal van 2009. Dit wijst erop dat de mondiale handel op een stabiel niveau opereert. Uit de index blijkt onder meer dat voor het vierde kwartaal van 2009:

  • In de VS de handel groeide met 9 procent;
  • China ’s werelds grootste exporteur van goederen was in 2009. In het vierde kwartaal groeide de export in China met 11 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2009.
  • De Duitse export in het laatste kwartaal van 2009 steeg met 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008;
  • BRIC-landen (m.u.v. India) hun binnenlandse consumptie omhoog zagen gaan, terwijl Europese economieën juist te kampen hadden met een teruglopende binnenlandse consumptie.

Op basis van deze gegevens verwacht Capgemini Consulting dat de wereldwijde handel in het eerste kwartaal van 2010 op een vergelijkbaar niveau is gebleven. Er zijn wel een aantal risico’s voorzien;

  • Economische stimuleringsmaatregelen nemen af. Voor wereldwijde economieën is het moeilijk om zelfvoorzienend te zijn;
  • De enorme groei van de Chinese economie is waarschijnlijk niet duurzaam, omdat op de crisis toegesneden beleidsmaatregelen weer zijn ingetrokken.

"Dat wereldwijde handelsstromen in het vierde kwartaal van 2009 zijn voortgezet met hetzelfde groeipercentage als in het daaraan voorafgaande kwartaal, is een duidelijke indicatie dat de opleving van de wereldeconomie steeds stabieler wordt", verklaart Roy Lenders, Vice President Supply Chain Management bij Capgemini Consulting. "De binnenlandse consumptie is echter nog steeds niet sterk in de meeste ontwikkelde economieën. Dat is een duidelijk signaal dat de wereldeconomie nog niet in staat is om op eigen benen te staan, zonder steun van de overheid. De grote vraag voor 2010 is of de binnenlandse consumptie snel genoeg op gang gaat komen om zo de afnemende overheidssteun te compenseren.”

Nieuws