Capgemini en Twynstra Gudde ingehuurd door Ministerie van Justitie

13 september 2011 Consultancy.nl

In opdracht van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie hebben Capgemini Consulting en Twijnstra Gudde onderzoek verricht naar de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs.

De centrale aanbeveling uit dit rapport is dat de werkgevers van het brandweerpersoneel (veiligheidsregio's c.q. gemeenten) zich voor het ontwikkelen, verzorgen en toetsen van het brandweeronderwijs bedienen van één landelijk opererende organisatie. Het ligt volgens de onderzoekers voor de hand deze taak te beleggen bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

De minister heeft het rapport gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden.

Doel van het onderzoek was enerzijds inzicht verkrijgen in de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs. Deze kennis kan gebruikt worden om meer eenduidigheid te creëren in de organisatie en financiering van het brandweeronderwijs en knelpunten op te lossen door het vergroten van de efficiency en effectiviteit.

Anderzijds was het doel het verkennen van die mogelijkheden van meer aansluiting tussen het brandweeronderwijs, het reguliere beroepsonderwijs en het onderwijs van de andere veiligheidspartners.

Aanbevelingen in lijn met wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s
De centrale aanbeveling uit het rapport sluit aan bij de lijn die minister Opstelten heeft ingezet met zijn voorstel tot wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s. Daarmee wordt onder andere het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) opgericht. Het IFV moet gaan fungeren als de ondersteuningsorganisatie van en voor de veiligheidsregio’s, zodat zij beter in staat worden gesteld hun taken uit te voeren.

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen het bestuur van het IFV.