Deloitte heeft diversiteit en vrouwen hard nodig

12 maart 2011 Consultancy.nl

Op dinsdag 8 maart werd voor de honderdste keer de Internationale Vrouwendag gevierd. In het kader hiervan organiseerde Deloitte het event International Deloitte Women Day voor alle vrouwelijke Deloitters in Nederland. Circa 50 Deloitte-vrouwen kwamen naar de top van de Rotterdamse Maastoren, het hoofdkantoor van Deloitte.

Deloitte heeft wereldwijd en in Nederland in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ‘vrouwenvraagstuk’. Wereldwijd wordt het Big Four kantoor jaren achtereenvolgend erkend door Fortune als een "Best Firms for Women" en ook in Nederland scoorde Deloitte relatief hoog in de MT101 - Vrouwvriendelijkste Adviesbureaus van 2010.

Diversity Manager Elisabeth van Opstall en Diversity Partner Rob Zuiverloon een businesscase ontwikkeld waaruit blijkt dat een betere in- en doorstroom van vrouwen niet slechts sociaal wenselijk is, maar ook noodzakelijk vanuit business oogpunt. Door een toenemende uitstroom en krapper wordende arbeidsmarkt moet Deloitte het onbenutte vrouwelijke potentieel wel gaan inzetten. “Als het ons niet lukt om meer vrouwen binnen te halen en te laten doorgroeien naar de top, lukt het ons straks niet meer om onze klanten optimaal van dienst te zijn,” aldus Zuiverloon. 

Gastpreker tijdens het evenement was Tanja Malti Jadnanansing, woordvoerder hoger onderwijs voor de PvdA in de Tweede Kamer. Zij vertelde een inspirerend verhaal over haar eigen ervaringen in het bedrijfsleven en de politiek. Malti Jadnanansing benadrukte dat diversiteit nog steeds hoop op de agenda moet staan van bedrijven: “Tien jaar geleden was het hip & happening, vandaag is het hip & still not happening. Het pad naar de top is nog steeds glibberig, getuige het feit dat van alle topfuncties maar 8% door een vrouw wordt bekleed. De politiek kan hierin het goede voorbeeld geven, maar in het huidige kabinet zitten helaas ook maar twee vrouwen.” Malti Jadnanansing ziet het gebruik van quota als een mogelijke oplossing. “Ik geloof in quota, ook voor het bedrijfsleven. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Ook in benoemingscommissies moet de man/vrouw verdeling beter worden, want het is een feit dat mensen eerder kandidaten kiezen in wie ze zichzelf herkennen.”

Ardie van Berkel, aanwezige tijdens het evenement en Partner van de Human Capital Advisory Services (HCAS) praktijk binnen Deloitte Consulting, ondersteunt de gedachte dat diversiteit van toegevoegde waarde is voor het bedrijfsleven: “De overheid kan een goede infrastructuur voor bedrijven ontwikkelen en diversiteit belonen. Als een zuiniger auto belastingvoordeel oplevert, waarom dan bijvoorbeeld niet een meer diverse samenstelling van een bedrijf? Binnen Deloitte bieden we onze medewerkers bijvoorbeeld Mass Career Customization, waarmee je je loopbaan kunt afstemmen op je levensfase. En we coachen vrouwelijke senior managers om de volgende stap naar Director of Partner te maken.”

De topvrouw is positief over het event en het effect op vrouwelijke medewerkers: “Elke gelegenheid die je hebt om mensen uit verschillende delen van je bedrijf bij elkaar te brengen moet je aangrijpen. Dat sluit ook goed aan op de nieuwe Deloitte strategie ‘As one’. Voor vrouwen in het bijzonder is het goed om te zien dat er binnen Deloitte wel vrouwen aan de top werken, ook al is dat misschien niet binnen hun eigen praktijk. Zelf heb ik nooit een vrouwelijk rolmodel gehad en dat heb ik soms als een gemis ervaren. Als vrouwen weten en daadwerkelijk zien dat een topfunctie mogelijk is en er meer rolmodellen komen, kan het ineens hard gaan.”