Bain & Company: Geslacht bepalend op arbeidsmarkt

12 februari 2010 Consultancy.nl

Mannen schatten de kansen van vrouwelijke werknemers op de arbeidsmarkt hoger in dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van strategy consulting bureau Bain & Company.

Voor een gemiddelde carrière schatten mannen en vrouwen hun kansen bij een sollicitatie even hoog in, maar bij hogere posities menen veel vrouwen weinig kansen te hebben, zelfs wanneer ze over de geschikte kwalificaties beschikken. Mannen zijn er echter van overtuigd dat vrouwen bij managementfuncties niet minder kansen maken. Toch zeggen zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers teleurgesteld zijn in de manier waarop bedrijven vrouwen evalueren voor het invullen van topfunctie. Zelfs bedrijven die een diversiteitsbeleid hebben geïmplementeerd, boeken daarbij volgens de werknemers weinig resultaten.