Atos Consulting lanceert opleiding e-Dienstverlening

23 februari 2010 Consultancy.nl

Atos Consulting en de Bestuursacademie Nederland hebben het startsein gegeven voor de gecertificeerde leergang Programmamanager e-Dienstverlening. De opleiding ligt helemaal in lijn met de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). Dit is een programma van de rijksoverheid met als belangrijkste ambitie ervoor te zorgen dat in 2015, 80% van de vragen van burgers en bedrijven door de gemeentelijke organisatie digitaal kan worden beantwoord en afgehandeld.

Burgers, bedrijven en instellingen verwachten dat zij te allen tijde - ongeacht het tijdstip - een beroep kunnen doen op gemeenten voor een hoogwaardige en geïntegreerde dienstverlening via internet en andere kanalen. Zij hebben behoefte aan één digitaal loket waar zij toegang krijgen tot alle diensten en producten van gemeenten. Tegelijkertijd willen gemeentebesturen de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven verminderen en de uitvoeringskosten minimaliseren. De totstandkoming van een elektronische overheid - die haar dienstverlening op digitale wijze voor de buitenwereld ontsluit - kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Naar een digitaal overheidsloket

De commissie Jorritsma heeft, in opdracht van de Rijksoverheid, in het concept Antwoord vastgesteld dat in 2015 alle burgers, bedrijven en instellingen voor hun overheidsvragen, producten en diensten bij hun gemeente terecht kunnen door in te loggen vanaf hun werkplek, thuis of op kantoor. Of het nu gaat om een aangifte, het aanvragen van een kap- of bouwvergunning, een rijbewijs of paspoort. “Gemeenten staan hierbij voor de keuze de digitalisering van hun organisatie in één keer of in fasen te realiseren. Een integrale en beleidsmatige aanpak is hierbij onontbeerlijk”, benadrukt Ton Pijpers, e-Advisor en thought leader e-dienstverlening van Atos Consulting, die als docent aan de leergang Programmamanager e-Dienstverlening is verbonden.

“De leergang biedt inzicht in waar organisaties nu staan en welke stappen zij moeten zetten om aan alle voorwaarden van het NUP te voldoen. Gemeenten krijgen een beeld van hun rol en positie in het informatiebeleid van hun organisatie en welke maatregelen zij nog moeten treffen. Dit resulteert in een concreet plan van aanpak waarmee zij de dienstverlening van hun gemeente naar een hoger niveau kunnen tillen”, aldus Ton Pijpers.

Gevolgen van het NUP

Tijdens de driedaagse leergang komen de uitgangspunten van het NUP en de effecten op de gemeentelijke organisatie uitgebreid aan bod. De opleiding is gebaseerd op de klaverblad-methodiek van het adviesbureau. Deze methodiek omvat de vier belangrijkste pijlers van een organisatie op bestuurlijk niveau en op het niveau van processen, IT en cultuur. Zo biedt de opleiding inzicht in de gevolgen van het NUP voor de inrichting van de organisatie en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Ook processen in front-office, mid-office en back-office worden behandeld en gemeenten krijgen handvatten aangereikt waarmee zij het noodzakelijke draagvlak voor veranderingen kunnen creëren. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat dat is erkend door Cedeo, een gespecialiseerde instantie voor auditing en certificering van HR-dienstverleners.