Atos Consulting: CFO heeft overvolle agenda

22 januari 2010 Atos Consulting

De agenda van financiële topmensen bij bedrijven en overheden dreigt uit zijn voegen te barsten. Het toch al overvolle takenpakket van CFO’s en financieel directeuren verbreedt en verdiept zich voortdurend. Een ontwikkeling die onvermijdelijk is, maar wel gepaard gaat met het risico dat cruciale ontwikkelingen rond de organisatie die een effect hebben op toekomstige financiële ontwikkelingen te laat onderkend worden. Dat concludeert adviesbureau Atos Consulting in een onderzoek naar de rol van de moderne CFO.

Hierin pleit zij voor het stellen van heldere prioriteiten waarbij de CFO zich concentreert op zijn financiële kerntaken. Want als de financiële topmanager zich te veel laat meeslepen met de verruiming van zijn rol ligt uitholling van zijn taken op de loer.

De CFO is en blijft de schatkistbewaarder van bedrijven en overheden. Zo beheert hij de geldstromen, verzorgt de interne en externe financiële verslaglegging en voorziet het management van informatie die de koers van de organisatie bepaalt. Er komen echter steeds meer taken op het bord van de CFO te liggen. Hierdoor dringt de vraag zich of deze wel bij hem thuishoren.

Overvolle agenda

Maatschappelijk verantwoorde groei, operationeel risicomanagement, inrichting van informatiesystemen, scenarioplanning en sturen op maatschappelijk resultaat. Het is slechts een greep uit de uitdagingen waarmee organisaties geconfronteerd worden. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de CFO om een antwoord te geven op deze ontwikkelingen. In het kwalitatieve onderzoek ‘Een moderne CFO stelt de juiste prioriteiten’ van Atos Consulting komen CFO’s van uiteenlopende organisaties aan het woord. Zonder uitzondering erkennen dat zij dat ze het risico lopen de grip op hun agenda te verliezen als zij niet de juiste prioriteiten stellen.

“Als de CFO de regie in eigen hand wil houden, doet hij er verstandig aan vooraf een bewuste afweging te maken welke zaken wel of juist niet op de agenda gezet moeten worden. Dit stelt hem in staat heldere prioriteiten te stellen en hoofd- van bijzaken te onderscheiden”, benadrukt Paul Kelder, Partner Financial Leadership van Atos Consulting. “Een CFO die erin slaagt de juiste keuzes te maken, is beter in staat een organisatie door moeilijke tijden te leiden. Hij zal ook sneller signaleren wanneer zich kansen voordoen om opnieuw te groeien.”

Denkkader voor de moderne CFO

Atos Consulting introduceert een denkkader dat de CFO handvatten aanreikt over de rollen die hij dient te vervullen. Ook biedt het inzicht in de prioriteiten van de taakgebieden waaraan de CFO leiding geeft. Uitgangspunt is dat goede prestaties van de CFO en de financiële functie ook afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de organisatie en de markt waarin deze opereert. Van een moderne CFO mag dan ook verwacht worden dat hij een open vizier heeft en met beide benen in de samenleving staat. Scholing, marktonderzoek en bijeenkomsten met vakgenoten houden hem op de hoogte van belangrijke trends en ontwikkelingen. Dit helpt de financiële topmanager bij het doorgronden van zijn omgeving en dit te vertalen naar duidelijke prioriteiten met het oog op de eigen rol en de activiteiten van de financiële functie.

Nieuws