Berenschot: Werken in R&D en laboratorium geen vetpot

12 februari 2015 Consultancy.nl

Wie ervoor kiest om zijn loopbaan te vervolgen in Research & Development of een laboratoriumfunctie weet een ding zeker: kijkend naar het salaris hoeven ze op een vetpot niet te rekenen. Laboratoriumprofessionals in Nederland verdienen – afhankelijk van hun functie – gemiddeld tussen de €30.600 en €87.100 per jaar, blijkt uit onderzoek van Berenschot onder 1,750 respondenten.

Berenschot salarisonderzoek labprofessionals
Het Utrechtse organisatieadviesbureau Berenschot startte eind vorig jaar, in samenwerking met C2W en Checkmark, een grootschalig salarisonderzoek onder laboratoriumprofessionals in brede zin. Het afgelopen jaar werd informatie verzameld over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ten aanzien van de onderzochte doelgroep. Die bestond onder meer uit analisten en onderzoekers, maar ook labmanagers, procesingenieurs en directieleden. Van de deelnemende respondenten (in totaal 1.750 personen) was 40% werkzaam in de chemiesector, zo’n 40% binnen Life Sciences en de overige 20% daarbuiten.

Laboratorium Salarisonderzoek 2014

Laboratoriumprofessional verdient relatief weinig
De onderzoekers namen de gemiddelde jaarlijkse salarissen van labprofessionals in 2014 onder de loep. Deze salarissen varieerden tussen de €30.600 en €87.100. Het laagste salarisspectrum betreft promovendi (AIO/OIO); zij verdienen gemiddeld per jaar €30.600, gevolgd door analisten/technicians MBO (€34.100) en procesoperators (€34.900). De hoogste salarissen worden verdiend door R&D managers met een gemiddeld jaarsalaris van €87.100 (variërend van €69.400 - 103.700) gevolgd door directeuren/leden van het managementteam, met gemiddeld €79.100 per jaar (€70.700 - 94.900). Dat R&D managers meer verdienen dan de directeuren in dit onderzoek is opvallend, maar houdt wellicht verband met de grootte van het bedrijf waarbinnen ze werkzaam zijn. 

De salarissen van laboratoriumprofessionals liggen relatief laag en steken schril af tegen de salarissen van bijvoorbeeld de financiële sector of de adviesbranche. Ter vergelijking, onder de labprofessionals verdient een directielid of lid van het managementteam (na R&D Managers de hoogste verdieners) gemiddeld zo’n €79.100 per jaar; een partner bij een advieskantoor verdient al gauw €300.000 per jaar of meer. Zelfs adviseurs, die het bij grotere consultancybureaus tot Manager weten te schoppen – waarna er nog diverse carrièrestappen te maken zijn richting partner – komen qua salaris vaak al in de buurt van de best betaalde labprofessionals. Een overzicht van de gemiddelde jaarsalarissen van laboratorium-professionals:

Salaris laboratorium professionalsUit ander HR onderzoek van Berenschot (‘HR Trends 2014/2015’) blijkt dat slechts 9% van HR professionals aangeeft moeite te hebben om bestaande medewerkers voor de eigen organisatie te behouden. Daarom is het opvallend dat onder de respondenten van het Laboratorium Salarisonderzoek maar liefst 39,4% aangeeft op zoek te zijn naar een andere werkgever. Of dit hoge percentage terug te voeren is op het salarispeil, valt te betwijfelen. Uit het HR-onderzoek komt namelijk naar voren dat meer waarde wordt gehecht aan sfeer & collegialiteit, ontwikkelings-/opleidingsmogelijkheden, uitdaging en baanzekerheid, dan de hoogte van het salaris.

Salarisontwikkeling gedurende loopbaan
Of het salaris voor labprofessionals nu wel of niet van groot belang is, verschilt de salarisontwikkeling gedurende een loopbaan wel enorm per functie. De beloning van een senior scientist bijvoorbeeld, laat een duidelijk stijgende lijn zien, met soms flinke sprongen, gedurende de hele loopbaan. Voor (senior) analisten is die stijging vanaf 35-40 jaar veel minder sterk. Voor de overige functies geldt een soortgelijk beeld, hoewel niet voor alle groepen voldoende data verzameld kon worden. Een overzicht van de salarisontwikkeling van labprofessionals gedurende hun loopbaan. 

Loopbaan Laboratorium Professionals

Mannen vs. vrouwen
Berenschot keek onder de labprofessionals verder naar de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen. Daaruit blijkt dat er geen grote verschillen zichtbaar zijn tussen beide seksen, althans bij respondenten onder de 40 (voor de oudere doelgroep is onvoldoende data beschikbaar). De kleine verschillen die er waren, vielen meestal gunstig uit voor de vrouwen. Vrouwelijke wetenschappers (‘Scientists’) bijvoorbeeld, gemiddeld 32 jaar oud, verdienden jaarlijks gemiddeld €50.800 tegenover de €47.900 van hun mannelijke collega’s van gemiddeld drie jaar ouder.

Loopbaanpad per functie