HR Trends 2014/2015

Berenschot

Hierbij treft u de uitkomsten aan van Performa’s HR Trends 2014-2015, het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR- en salarisprofes- sionals in Nederland naar de inhoud en de beloni

Rapporten