ICT kosten per ziekenhuismedewerker blijven stijgen

12 februari 2015 Consultancy.nl

De gemiddelde ICT-kosten per ziekenhuismedewerker zijn gestegen naar een jaarlijks bedrag van €5.175, blijkt uit achtste editie van de ICT Benchmark Ziekenhuizen, uitgevoerd door adviesbureau M&I/Partners. De kostenstijging is voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van functioneel beheer en verdere digitalisering van processen. De stijgende kosten hebben zich niet vertaald naar hogere ICT-kosten per werkplek.

De zorgmarkt ondergaat momenteel grote veranderingen, bijvoorbeeld door de huidige decentralisaties binnen de zorg. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor stijgende zorgkosten, en tegelijkertijd neemt de druk toe om de zorg efficiënter en klantvriendelijker in te richten. ICT krijgt een steeds belangrijkere rol toebedeeld in de zorgwaardeketen om deze efficiëntieslag te realiseren. Zo kunnen ICT-oplossingen bijvoorbeeld de flexibiliteit, efficiëntie en klanttevredenheid van dienstverlening verbeteren, daarnaast speelt technologie op de achtergrond een essentiële rol in de ondersteuning van zorgprocessen.

Benchmarkonderzoek M&I Partners
Afgelopen jaar voerde M&I/Partners, een adviesbureau dat zich richt op het snijvlak van organisatie-inrichting en ICT, voor de achtste keer de ICT Benchmark Ziekenhuizen door. De benchmark geeft inzicht in de kosten en prestaties van ICT voor ziekenhuizen. Met het onderzoek brengen de consultants jaarlijks het veranderende ICT-landschap van de zorg in kaart.

ICT kosten per ziekenhuismedewerker blijven stijgen

ICT kosten stijgen
Uit het onderzoek blijkt allereerst dat de ICT-kosten van ziekenhuizen zijn gestegen ten opzichte van de vorige Benchmark. M&I/Partners becijferde dat de gemiddelde jaarlijkse ICT-kosten per ziekenhuis-medewerker zijn opgelopen naar €5.175,-. De stijging van de kosten ligt vooral ten grondslag aan de toename in processendigitalisering, die op zijn beurt zorgt voor een forse uitbreiding van het functioneel beheer binnen ziekenhuizen. Die hogere exploitatiekosten, in relatie tot de steeds verdere uitrol van EPD/ZIS implementaties, vertalen zich vooral in hogere personeelskosten. Het hogere ICT kostenplaatje heeft volgens de onderzoekers echter niet geleid tot hogere ICT-kosten per werkplek.

Vooral ziekenhuizen die recentelijk een nieuw elektronisch patiëntendossier- (EPD) en/of ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) hebben aangeschaft kregen te maken met hogere ICT-kosten. EPD/ZIS-implementaties gingen het afgelopen jaar steeds vaker gepaard met een ‘big bang’ live-gang. Dergelijke ‘big bang’ implementaties leidden tot hogere afschrijvingen en verhoogden het kostenniveau van de betreffende ziekenhuizen aanzienlijk.

Nieuw model meet prijs/prestatie verhouding
Een nieuwe feature in het afgelopen benchmarkonderzoek was de toevoeging van het ‘VIVID’-model ©, dat in één oogopslag inzicht biedt in de prijs/prestatie-verhouding van een ziekenhuis. ‘Prijs’ is uitgedrukt in ‘ICT kosten per medewerker’ en ‘ICT-kosten als percentage van de omzet’. Prestaties worden bepaald door de scores op de Zorgkaart Nederland, ICT-volwassenheid, EPD-dekkingsgraad en PACS-maturity, aldus M&I. Door opname van dit nieuwe diagram krijgen ziekenhuizen direct inzicht in hun eigen score en hun plek ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

In maart 2015 zal M&I/Partners de negende editie van de ICT Benchmark Ziekenhuizen doorvoeren.

Nieuws

Meer nieuws over