First Consulting helpt netbeheerder sturen op resultaat

22 januari 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Netbeheerders (zoals Stedin, Enexis en Liander) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het energienetwerk. Zo doen zij preventief onderhoud en verhelpen ze storingen om de levering van gas en elektriciteit aan haar klanten te waarborgen. Verschillende prestatie indicatoren (KPI’s) worden gebruikt om de eigen prestatie goed te kunnen meten en te verbeteren.

Voorbeelden van KPI’s zijn: de tijdigheid waarmee een urgente storing wordt opgelost en het binnen de tijdskaders opleveren van onderhoudswerkzaamheden. First Consulting is door een netbeheerder gevraagd te helpen bij sturen op resultaat.

Achtergrond
Deze netbeheerder is opgedeeld in meerdere regio’s en er is gebleken dat er gedurende de afgelopen jaren verschillende werkwijzen in de verschillende regio’s zijn ontstaan. Daarnaast bestond er een grote diversiteit in rapportages om de uitvoerende organisatie te besturen.

De netbeheerder zocht meer uniformiteit in de werkzaamheden die de regio’s uitvoeren en uniforme KPI’s om op de ketensamenwerking te sturen in plaats van individuele afdelingen. Daarbij was het voor de netbeheerder belangrijk dat de verschillende regio’s met elkaar vergeleken konden worden om van elkaar te kunnen leren en de hoeveelheid rapportages sterk te verminderen. First Consulting heeft de netbeheerder geholpen om deze doelstellingen te realiseren.

First Consulting - Sturen op resultaat

Ontwikkeling en implementatie KPI dashboard
Om continu, actueel en uniform inzicht te hebben in de belangrijkste prestaties van de regio’s en in de keten, heeft First Consulting samen met de netbeheerder een geautomatiseerd KPI-dashboard ontwikkeld. Door de gelaagde opbouw van KPI’s binnen het dashboard, biedt het dashboard zowel de operationele informatie voor teamleiders om op dagbasis te sturen, als management informatie, zoals trend-weergaven. Dit dashboard is op een interatieve manier ontwikkeld met de verschillende ketenpartijen en IT. Hierdoor was het mogelijk om de wensen van de klant te vertalen in een gebruiksvriendelijk dashboard.

Optimaliseren ketensamenwerking
Door de realisatie van het KPI-dashboard zijn de prestaties inzichtelijk en goed toegankelijk gemaakt. Om ervoor te zorgen dat deze informatie op een goede manier gebruikt wordt, en knelpunten in organisatie en samenwerking bloot legt, is een uniforme ketenoverlegstructuur geïmplementeerd. Door deze overlegstructuur kunnen de belangrijkste KPI’s door de verschillende ketenpartijen besproken worden en kan er gezamenlijk gestuurd worden op verbetering.

Resultaat
Door het nieuwe KPI dashboard kunnen de regio’s op uniforme wijze worden bestuurd en is de samenwerking in de keten in grote mate verbeterd. Daarnaast kon er door deze manier van werken een belangrijke reductie van 20% plaatsvinden in het aantal rapportages. Wegens het succes wordt er momenteel bij de netbeheerder bekeken hoe ook voor de andere ketens de prestaties structureel kunnen worden verbeterd.

Deze case is een voorbeeld van de projecten die First Consulting uitvoert op het snijvlak van:
Process | Technology | Change