Novius: Batenmanagement draait ook om mensen

22 januari 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De afgelopen jaren krijgt het thema batenmanagement ('benefits management') steeds meer aandacht binnen het projectmanagement vakgebied. Enerzijds omdat er scherper gelet wordt op wat projecten daadwerkelijk opleveren, anderzijds omdat er steeds meer manieren en tools komen om de gerealiseerde baten inzichtelijk te maken. Mensen zelf, en hun betrokkenheid en verbinding met project en de baten, zijn echter de sleutel tot succes.

Twee tot drie keer per jaar wordt de Novius Ronde Tafel Projectmanagement bijeenkomst georganiseerd*. Diverse professionals – werkzaam op het gebied van project-, programma en portfoliomanagement – komen dan samen om kennis te delen. Onder meer de belangrijkste trends en ontwikkelingen passeren de revue, maar er wordt ook ingegaan op inhoudelijke thema’s binnen het vakgebied. De meest recente bijeenkomst, die op 4 november werd gehouden op het landgoed Hindersteyn in Langbroek, had als thema “Batenmanagement draait om mensen".

Novius - Projectmanagement

Na de opening van de bijeenkomst, verzorgd door Novius partner Suzanne Starke, werd het stokje overgedragen aan Michiel van der Molen. De van oorsprong afgestudeerd bouwkundige heeft veel ervaring met veranderinitiatieven, onder meer als opdrachtgever, project- en programmamanager, adviseur, trainer en auditor en schreef diverse boeken op het vlak van projectmanagement.

In zijn presentatie benadrukte hij het belang van batenmanagement, en gaf tips over hoe projectmanagers batenmanagement het beste binnen hun projectaanpak kunnen verankeren. Batenmanagement wordt gedefinieerd als managementactiviteiten gericht op het optimaliseren van de baten – de financiële of niet-financiële effecten – van investering in verandering. Volgens Van Der Molen vormt batenmanagement de kern van iedere projectmanagement aanpak en beïnvloedt het diverse andere gebieden als portfoliomanagement, prestatiemanagement en verandermanagement. Ook geeft Van Der Molen aan dat batenmanagement geen vak apart is: “Iedereen die betrokken is bij veranderingen zou zich bewust moeten zijn hoe zijn handelen de baten van verandering beïnvloedt.”

Batenmanagement

Om batenmanagement in de praktijk succesvol in te zetten moet rekening gehouden worden met enkele factoren, stelt Van Der Molen. Allereerst speelt wendbaarheid (‘agility’) in projecten een belangrijke rol. Je kunt een wedstrijd niet plannen. Je kunt hem wel winnen. Plannen moet je wel doen, maar met ruimte voor bijsturen. Een tweede belangrijke pijler is commitment: “Succesvolle verandering berust op focus en eigenaarschap,” zegt Van Der Molen. Bateneigenaarschap zorgt voor succes van projecten en is een belangrijke sleutel tot alignment omdat je elkaars rol en bijdrage kent. Tenslotte gaat het bij batenmanagement om mensen: “Spreek mensen aan op het effect van hun gedrag en motiveer mensen om een bepaald doel bij te dragen. Andersom zorgt een herkenbare bijdrage aan verandering en succes ook voor meer geluk op de werkvloer,” besluit Van Der Molen.

Interactief
Volgens goed ronde tafel gebruik zijn de deelnemers vervolgens interactief aan de slag gegaan. Op basis van de diverse input van deelnemers werd gefocust op de context van Batenmanagement en de transitie van projecten naar de lijn. Een overzicht van een aantal one-liners die de aard en inhoud van de discussies typeerden:

  • De Business Case moet zorgen voor een gezamenlijk antwoord op de vraag; Waarom doen we dit?
  • De baten en (het managen daarvan) verbindt mensen om de voordelen van de verandering te realiseren; gericht op resultaat, maar wendbaar in de uitvoering.
  • Richt je op de baten, want deze geven meer richting dan de kosten.
  • Waardecreatie is de drijfveer van projecten.
  • De relatie tussen projectmanager en opdrachtgever dient op het niveau van intrinsieke motivatie te liggen om een doorbraak in succes te hebben.
  • Een helder beeld en een gedeelde visie helpt de opdrachtgever. Aan de projectmanager de taak om dit voor elkaar te krijgen.

Business Case naar Opdrachtgever

* De Novius Ronde Tafel Projectmanagement (NRT) is een initiatief dat in 2008 is ontstaan vanuit een behoefte bij een aantal leden. Zij wilden meer inzicht verkrijgen in de (huidige en toekomstige) competenties binnen projectmanagement, de succes-en faalfactoren van projecten en de best practices uit verschillende sectoren. Tijdens de NRT worden zulke best practices, ervaringen en overige kennis gedeeld om projecten succesvoller en aantrekkelijker te maken. De NTR ledengroep bestaat inmiddels uit zo’n 25 ervaren project- en programmamanagers van diverse klantorganisaties als TNO, KLM, Avéro Achmea, Tata Steel en ABN AMRO.