Vintura: Baanbrekende zorginnovaties onontkoombaar

18 december 2014 Consultancy.nl

Of we het nu willen of niet: de trend van baanbrekende innovaties is onontkoombaar en noodzakelijk om de toenemende zorgvraag en de daaruit volgende kostenstijging het hoofd te kunnen bieden. Dit werd duidelijk tijdens het jaarlijkse Vintura Life Sciences Event in Amsterdam.

Internationale Vintura relaties, beleidsmakers en beïnvloeders uit de zorg, medical devices en farmaceutische industrie kwamen daar samen rond het thema Our health, our care: how to improve quality of care and keep it affordable? Het feit dat we meer kunnen, meer willen en meer nodig hebben staat op gespannen voet met beschikbare middelen in de zorg. Vanuit een aantal invalshoeken presenteerden sprekers hun visie op dit spanningsveld. Zij droegen oplossingen aan die bijdragen aan het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg: zal meer ondernemerschap het verschil maken, of een persoonlijke gezondheidsdossier? Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van personalized medicine en welke technologische innovaties zijn voorhanden?

Vintura - Annual Life Sciences Event

Een nieuwe interactie tussen patiënt en specialist
Stop met praten, start met doen. Dit motto is leidend in de missie van Lucien Engelen om de gezondheidszorg te veranderen. Als directeur van het Radboud REshape Innovation Center experimenteert hij met de toepassing van de nieuwste technologieën. Engelen laat zien dat ”disruptive innovations” het meest effectief zijn en vooral worden geïnitieerd door partijen van buiten het reguliere zorgsysteem. Een voorbeeld hiervan is Theranos waarmee mensen voor 5 euro bij zichzelf een bloedtest afnemen waardoor 200 bepalingen kunnen worden gedaan. Deze trend van baanbrekende innovaties is onontkoombaar en noodzakelijk om de toenemende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. Verwijzend naar de actualiteit noemt Engelen deze trend de “Uber-ization of health(care)”.

Deze veranderende relatie tussen patiënt en specialist wordt beaamd door André Piso van Microsoft Health. Hij ging in op de “consumerization of health” die niet alleen het delen van patiëntinformatie, maar ook continue gezondheidsmonitoring vanaf afstand mogelijk maakt middels allerlei devices en platforms. Door deze innovaties komt de patiënt steeds meer in de lead en verandert de interactie tussen patiënt en specialist (meer advies en begeleiding, minder diagnose).

Partnerships zijn cruciaal voor innovatie
Dat de zorg kan leren van innovatie in andere industrieën toonde serial-entrepreneur Michiel Muller, bekend van de onbemande tankstations Tango en Route Mobiel aan.  Zijn ervaringen blijken zeer relevant voor spelers in de zorg: een duidelijke focus op kerncompetenties, flexibilisering van kosten in de zorg (zoveel mogelijk verminderen van vaste kosten) en het belang van strategische partnerships met partijen in de keten die door gezamenlijke belangen voor een competitief voordeel zorgen. Om tot nieuwe creatieve ideeën te komen, is het goed om een vanzelfsprekend onderdeel van het bestaande bedrijfsmodel fictief weg te laten en samen te kijken hoe je hier vervolgens mee om zou gaan: wat als je bijvoorbeeld in een restaurant geen keuken meer hebt?

Op maat gemaakte kankertherapie: Personalized Medicine
Prof. Dr. Emile Voest van het NKI-AvL bespeekt de uitdagingen en mogelijkheden om gepersonaliseerde medicatie voor kankerbehandeling te implementeren. In plaats van een generieke behandeling per tumorsoort, zijn het NKI-AvL en haar samenwerkingspartners in een ver gevorderd stadium om op individueel niveau de beste behandeling en medicatie te bepalen. Een gerichte en dus efficiëntere behandeling van kanker is beter voor de patiënt en zal op termijn de kosten verlagen.

Remco Bervoets

De toekomst zal uitwijzen hoe snel en op welke wijze innovaties het zorglandschap gaan veranderen. Eén ding is volgens Remco Bervoets, partner bij Vintura, echter duidelijk: baanbrekende innovaties zijn noodzakelijk en onontkoombaar.