SiRM helpt NFU met transparantie oncologische zorg

17 december 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Om transparantie in de markt te creëren heeft de NFU begin dit jaar besloten om de prestaties van de UMC’s op een aantal vormen van long- en gynaecologische kanker inzichtelijk te maken. Om het proces te ondersteunen werd de hulp ingeschakeld van SiRM, een adviesbureau dat zich specialiseert in consultancy aan de zorgmarkt.

Het is belangrijk om de kwaliteit te meten, en transparantie te verlenen met betrekking tot de behandelresultaten. Zo kan inzicht gegeven worden aan de patiënt over de kwaliteit van de verleende zorg. Dit geeft vertrouwen en bevordert kwaliteitsverbetering. Er wordt door universitaire medische centra (UMC’s) veel onderzoek gedaan naar kanker, waarbij de onderzoeksresultaten inzicht bieden in de diagnostiek en behandeling van (individuele) patiënten. Hierbij staat het overleven van kanker op de eerste plaats, en kunnen patiënten in de toekomst zorg ontvangen die afgestemd is op de behoeftes van het individu. Als onderdeel van dit proces heeft adviesbureau SiRM voor de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de overlevingscijfers van een aantal long- en gynaecologische soorten kanker in kaart gebracht voor alle UMC’s.

Universitaire Medisch Centrum

Analyse
De analyse bestond uit een aantal stappen. Ten eerste werden overlevingskansen in kaart gebracht per UMC op basis van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie. Daarna hielden SiRM en NFU de afgelopen maanden werksessies met de bestuursvoorzitters en medisch specialisten van de acht UMCs. Tijdens de werksessies presenteerde SiRM de voorlopige behandelvolumes en overlevingscijfers, waarna medische specialisten belangrijke input gaven over de betrouwbaarheid van de getallen en de manier van presentatie van de resultaten. Deze bespreking van de voorlopige resultaten met de betreffende oncologen bleek een essentiële stap in het proces, zowel om de cijfers te valideren als om deze goed te presenteren.

Stap voorwaarts
Na akkoord over de te publiceren figuren en tekst zijn de bevindingen begin september openbaar gemaakt, te vinden op de site van de NFU. “Het openbaren van de data is een goede stap voorwaarts, maar er zijn nog meer stappen nodig,” zegt Saskia van der Erf, adviseur bij SiRM.

SiRM strategies in regulated markets

Kijkend naar de toekomst dan is het volgens haar van belang dat de transparantie in de kankerzorg de komende jaren binnen de verschillende betrokken partijen vergroot wordt. “Momenteel dient er nog gewerkt te worden aan de wijze waarop gegevens geregistreerd worden, omdat het vooralsnog niet mogelijk is de resultaten te corrigeren voor verschillen in patiëntpopulatie in ziekenhuizen. Daarom moet een bredere registratie van patiëntenkenmerken gerealiseerd worden, zodat de resultaten nog beter vergeleken kunnen worden.” Ook dient de kankerzorg verder georganiseerd te worden binnen netwerken, waarbij behandelresultaten bij voorkeur per netwerk gepresenteerd worden, en niet per UMC of algemeen ziekenhuis. Zo kunnen verwijzers en patiënten een geïnformeerde keuze maken.