Panteia: Nederland scoort goed op ondernemerschap

15 december 2014 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Nederland doet het goed wat betreft ondernemerschap, ondanks een daling van 1% in het aantal Nederlandse ondernemers tussen 2012 en 2013. Het percentage ondernemers ligt nog steeds ruim boven het gemiddelde van hoogontwikkelde landen. Onder hoogontwikkelde EU-landen heeft Nederland zelfs het hoogste percentage ondernemerschap. Dat blijkt uit de meest recente ‘Global Entrepreneurship Monitor The Netherlands’, die adviesbureau Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitvoerde.

Algemene cijfers
Tussen 2012 en 2013 daalde het aantal Nederlandse ondernemers onder de volwassen bevolking van 10,3% naar 9,3%. Desondanks ligt het percentage ondernemers nog steeds flink boven het gemiddelde van hoogontwikkelde landen; Nederland heeft onder de hoogontwikkelde EU-landen zelfs het hoogste percentage ondernemerschap. De best scorende groepen – op ondernemerschap – zijn de leeftijdscategorie 45-54 jaar en universitair geschoolden.

Òndernemerschap in Nederland

Wenselijke carrièrekeuze
Dat het percentage ondernemers boven het gemiddelde onder hoogontwikkelde landen ligt, is te verklaren doordat Nederlanders innovativiteit hoog in het vaandel hebben staan, en het een zeer wenselijke carrièrekeuzen achten. Nederland heeft dan ook een hoger percentage van werknemers die de stap naar ondernemerschap overwegen. Dit relatief hoge relatief hoge percentage is al jaren consistent, wat suggereert dat de culturele houding jegens ondernemerschap in Nederland erg positief is. De data toont aan dat mannen en universitair geschoolden meer ambitie hebben om te ondernemen.

Intenties om te ondernemen

Dat wordt tevens onderschreven door het feit dat Nederlandse ondernemers redelijk overtuigd zijn van hun eigen innovativiteit. Ten opzichte van hoogontwikkelde landen vinden Nederlandse ondernemers relatief vaak dat hun product of dienst nieuw is.

Universitair geschoolden
Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland de TEA-rate* onder universitair geschoolden 16,8% is. Afgezet tegen het gemiddelde (10,6%) van hoogontwikkelde landen, ofwel door innovatie gedreven economieën, een relatief hoge score. De leeftijdsgroep 25-34-jarigen (13,1%) scoort ook afgezet tegen het gemiddelde van hoogontwikkelde landen (10,2%) relatief hoog. Dit kan verklaard worden doordat net afgestudeerde universitair geschoolden relatief vaak overwegen ondernemer te worden. Wellicht het gevolg van de toegenomen aandacht voor ondernemerschap binnen Nederlandse universiteiten de afgelopen jaren, in combinatie met het gewenste carrièrepad.

TEA - Rate in Nederland

Overlevingscijfer ligt hoger
Ook met betrekking tot de overlevingscijfers doet Nederland het goed. De cijfers met betrekking tot het uit het ondernemerschap stappen (bijv. het verkopen van de onderneming of deze opdoeken) zijn namelijk lager dan het gemiddelde onder hoogontwikkelde landen – wat suggereert dat de overlevingscijfers van de Nederlandse bedrijven relatief hoog zijn.

* De TEA-rate, ofwel Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) rate, betreft het percentage volwassenen tussen 18 en 64 jaar die actief een nieuw bedrijf op trachten te zetten of zelf een bedrijf hebben van maximaal 3,5 jaar oud.