Bain: Bedrijven dienen ambitie van vrouwen te voeden

09 december 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Ervaren vrouwen die een bedrijf binnenkomen met de ambitie om een baan in de top te bereiken verliezen deze ambitie na de eerste jaren van hun carrière. Dit verlies in ambities gaat gepaard met een verlies in zelfvertrouwen. Volgens Bain & Company is de oorzaak hiervan een gebrek aan ondersteuning van supervisors en een gebrek aan rolmodellen.

Bain & Company bracht onlangs een rapport uit waarin het gendergelijkheid en de verschillen in carrièrepaden tussen mannen en vrouwen in de VS onderzocht, en de redenen voor deze verschillen. Het onderzoek richtte zich vooral op de ambitie om een topmanagementpositie in een groot bedrijf na te streven (Raad van Bestuur, CEO-niveau, en een of twee niveaus onder de CEO). Meer dan 1.000 mannen en vrouwen in de VS op ieder carrièreniveau zijn geïnterviewd.

Het onderzoek van het strategie adviesbureau toont aan dat in de eerste twee jaar van het werken bij een bedrijf, meer vrouwen dan mannen ernaar streven executive te worden. 43% van de vrouwen wil een baan op topmanagementniveau, vergeleken met 34% van de mannen. Het zelfvertrouwen van beide seksen in de mogelijkheid om zo’n baan te behalen is gelijk in dat stadium. Het onderzoek toont echter ook aan dat deze aantallen sterk verschillen met die van meer ervaren werknemers. Slechts 16% van de ervaren vrouwen streeft een baan aan de top na, wat een verlies van ambitie betekent van meer dan 60%. Wanneer gekeken wordt naar het ambitieniveau van senior personeel is een groei zichtbaar van ongeveer 20% voor zowel mannelijke als vrouwelijke senior werknemers, waarbij vrouwen een niveau van 35% bereiken en mannen van 56%. Als gevolg van het verlies aan ambitie onder ervaren vrouwen en een steeds verder groeiende ambitie onder mannen blijft het verschil in ambitie tussen de beide seksen groeien.

B&C aspiraties om een executive positie te bereiken

De consultants onderzochten ook de zelfvertrouwen-niveaus van vrouwelijke en mannelijke werknemers om banen op executive niveau te bereiken. Het is interessant om te zien dat de zelfvertrouwen-niveaus voor zowel mannen als vrouwen dezelfde zijn in de eerste jaren, en terwijl het zelfvertrouwen onder ervaren mannen lichtelijk zakt van 28% naar 25%, wordt het zelfvertrouwen van vrouwen gehalveerd, waardoor slechts 13% van de vrouwen met zelfvertrouwen overblijft voor het bereiken van een executive functie. Het zelfvertrouwen niveau onder senior personeel stijgt voor zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers. Het zelfvertrouwen van mannen gaat van 25% naar 55%, wat bijna hetzelfde niveau is van mannen die de ambitie hebben om een dergelijke baan te bereiken, wat het vertrouwen van mannen op dat niveau aantoont. Hoewel het niveau van zelfvertrouwen onder vrouwen, dat daalde naar 13%, opnieuw steeg naar 29%, ligt dit slechts iets boven het niveau van zelfvertrouwen van de eerste twee jaar waarin zij aan hun baan begonnen.