Jonathan Hartog versterkt Haute Equipe uit Haarlem

25 november 2014 Consultancy.nl

Haute Equipe heeft onlangs de gelederen versterkt met adviseur Jonathan Hartog. Bij het advies- en interimbureau uit Haarlem gaat Hartog aan de slag als adviseur voor het Planschadeteam.

Na het behalen van zijn master Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam ging Jonathan Hartog aan het werk bij Meeus Assurantiën als Schadebehandelaar. Hier was hij verantwoordelijk voor het beoordelen van aansprakelijkheid bij (infra)bouwschades, al dan niet in overleg met schade-experts. Tevens beoordeelde hij de ‘dekking’ van schades en was hij de contactpersoon voor klanten van de schadeafdelingen van grote bouwbedrijven.

Tom Schaafsma en Jonathan HartogHaute Equipe Directeur Tom Schaafsma (L) en Jonathan Hartog (R)

Daarna vertrok hij naar het Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur, waar hij werkzaam was als Jurist. In deze rol bracht hij advies uit aan het college van burgemeester en wethouders inzake het toekennen of afwijzen van planschadeverzoeken. Ook stelde hij planschade-risicoanalyses op om in de voorbereidende fase van een (omvangrijk) bouwplan een risico op planschade inzichtelijk te maken. Periodiek schreef Hartog informatieve nieuwsbrieven, en hij trad landelijk op als voorzitter/lid van een onafhankelijke en onpartijdige planschadebeoordelingscommissie.

Haute Equipe
Onlangs besloot Hartog om de overstap te maken naar de adviesbranche. Zijn keuze viel op Haute Equipe, een adviesbureau uit Haarlem dat zich richt op overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Hartog versterkt het Planschadeteam, waar hij zich zal bezighouden met advisering inzake planschade en nadeelcompensatie.

Eerder dit jaar werd het team van Haute Equipe al uitgebreid met de komst van drie nieuwe adviseurs: Kees Parent voor het Edunamics-team gericht op onderwijs, Roel Visser versterkte het Subsidieteam en Freek Mulder het regionaal projectteam Jeugdzorg. Ook Samira el Karbas-Aougaga is begin deze maand aangetrokken.

Nieuws

Meer nieuws over