Haute Equipe versterkt adviesteam met 3 adviseurs

23 september 2014 Consultancy.nl

Adviesbureau Haute Equipe heeft zijn adviesteam recent met drie nieuwe adviseurs versterkt: Kees Parent, Roel Visser en Freek Mulder. Parent zal zich richten op onderwijs bij het Edunamics team, Visser zal het Subsidieteam versterken en Mulder zal deelnemen aan het regionaal projectteam Jeugdzorg.

Kees Parent
Met een master Geschiedenis op zak, behaald aan de Universiteit van Groningen, zet Kees Parent in 2007 Kees Parent Consultancy op, waar hij onderzoek verricht naar bestuur en management tegenover het governance principe, ofwel scheiding tussen bestuur en toezicht. Ook gaf hij in deze functie managementtraininingen en ontwikkelde strategisch beleid voor zowel onderwijs als semi-overheid. In 2009 gaat hij werken als Adjunct Sectordirecteur voor het Schoolbestuur L&E. Onder zijn taken vallen dan onder meer leidinggeven aan directeuren en bestuursbureau en strategische beleidsvorming en advisering. Parent is momenteel nog bezig met een MBA Bedrijfskunde en Leiderschap aan de Universiteit van Groningen.

Parent versterkt het Edunamics team als adviseur. Hij zal zich onder meer bezighouden met het project Verbetering bedrijfsvoering bij de VO-raad en ook met bedrijfsassessments voor nieuwe bestuurders.

Haute Equipe - Partners in Public

Roel Visser
Roel Visser zal het Subsidie team versterken. Hij deed ervaring op in de sector bij het European Social Fund (ESF), binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als subsidieconsultant tussen 2008 en 2011. In deze rol evalueerde hij subsidieaanvragen, gaf advies over subsidies en was internationaal contactpersoon voor ESF. Daarna keerde hij terug naar de collegebanken om zijn master International Economics and Business Studies te behalen. Voor zijn stap naar Haute Equipe was Visser nog enkele maanden werkzaam als Consultant bij European and Regional Affairs Consultants (ERAC), waar hij zich heeft bezig gehouden met ESF, H2020, EGF en locale subsidieregelingen. Per september 2014 heeft Visser zijn beoordelende rol binnen het subsidiethema verruild voor een aanvragende rol.

Freek Mulder
Met een bachelor behaald aan de Universiteit Twente, en een master onderweg, timmert Freek Mulder aan zijn carrière. Na jaren bij Albert Heijn als vulploegmedewerker, en uiteindelijk Teamleider, start hij zijn carrière nu bij Haute Equipe als Junior Adviseur, waar hij deel uitmaakt van het regionaal projectteam Jeugdzorg. Daarnaast is Mulder aan het afstuderen op het onderwerp ‘Effectgestuurde bekostiging’ bij gemeente Zutphen.

Nieuws

Meer nieuws over