Innovatieve EU arbeidsmobiliteitregeling voor jeugd

22 oktober 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Europese Commissie heeft consultancybureau Ecorys ingehuurd om zijn onlangs gelanceerde arbeidsmobiliteitregeling voor de jeugd te evalueren. De zogenaamde ‘Your First EURES job’ regeling is opgezet om jonge Europeanen te helpen met het vinden van een betaalde baan in een ander Europees land dan het eigen. Ecorys concludeert dat het initiatief innovatief en relevant is voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid, al is de huidige gecombineerde kennis niet voldoende. Om dit tegen te gaan hebben de onderzoekers verschillende aanbevelingen gedaan aan de Europese Commissie.

Om de grote groep van werkloze jonge mensen in de EU aan een baan, traineeship of stage te helpen heeft de Europese Commissie (EC) de ‘Your First EURES job’ (YfEj) mobiliteitsregeling opgezet. De regeling richt zich op mensen tussen de 18 en 30 jaar, en ondersteunt hen in het vinden van betaald werk door hen toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt in andere Europese landen dan hun eigen. De YfEj biedt jonge Europeanen een breed spectrum van diensten aan, van ondersteuning terwijl zij nog op school zitten tot het punt wanneer zij werkelijk in het buitenland leven.

Your First EURES job services

De mobiliteitsregeling richt zich tevens op het vinden van kandidaten voor vacatures die lastig in te vullen zijn, voornamelijk voor het MKB. Het YfEj traject, dat van 2012 tot 2014 loopt, heeft als doel 5.000 mensen een baan in een ander Europees land te laten vinden tegen 2015. Om dit te bewerkstelligen biedt YfEj subsidies aan jonge Europeanen; voor het voeren van een sollicitatiegesprek in het buitenland, een taalcursus, of voor de kosten van verhuizing. Maar ook voor werkgevers; voor trainings- en integratiekosten voor nieuwe buitenlandse werknemers. In totaal is er jaarlijks zo’n €4 miljoen beschikbaar voor de regeling, die bovendien jonge mensen en werknemers helpt door te voorzien in matching-, recruitment- en arbeidsbemiddelingsdiensten.

Ecorys
Met YfEj’s einde in zicht verzocht de EC tot een evaluatie van de mobiliteitsregeling en heeft daarom consultancybureau Ecorys ingehuurd om deze taak op zich te nemen. In de geëvalueerde periode, 2012 tot 2014, heeft het YfEj meer dan 1.500 jonge mensen in de EU aan een betaalde baan in het buitenland geholpen, en met beschikbaar gestelde beurzen hielp het meer dan 750 jonge mensen aan werkgerelateerde trainingen en sollicitaties.

Ecorys evaluates Your First EURES job programme

In zijn evaluatierapport concludeert Ecorys dat de regeling een innovatief en relevant instrument is om jeugdwerkeloosheid en mismatches in vaardigheden tegen te gaan, en maatregelen biedt om obstakels in de arbeidsmobiliteit in de EU te overwinnen. De regeling wordt gezien als een toegevoegde waarde op de arbeidsmobiliteit van de jeugd, als gevolg van zijn geïntegreerde aanpak: recruitment-, matching- en arbeidsbemiddelingssactiviteiten gecombineerd met ondersteunende financiële prikkels.

Ecorys geeft echter ook aan dat de noodzakelijk gecombineerde kennis van matching, bemiddeling en recruitment van jonge mensen in andere landen dan hun eigen, niet voldoende was binnen de deelnemende organisaties. Hetzelfde geldt voor vacatures die moeilijk in te vullen zijn. Om in de toekomst meer efficiënte en op kennis gebaseerde prestaties veilig te stellen doet Ecorys een aantal aanbevelingen. Hieronder vallen onder andere het vermijden van administratieve rompslomp bij alle betrokken partijen en het creëren van meer zichtbaarheid van YfEj op een gecentraliseerd niveau. Daarnaast moeten publiek-private partnerships versterkt worden, en zijn implementatiehandleidingen en het monitoren van de vooruitgang nodig.

Om de mobiliteitsregeling na 2014 te ontwikkelen heeft Ecorys de EC voorzien van de juiste tools met daarbij de verschillende beleidsopties met betrekking tot het beheer en de financiën van YfEj:

  • Zet de YfEj voort onder het beheer van de EC;
  • Integreer de YfEj diensten in Europese landen onder een gedeeld beheer of met nationale budgetten;
  • Creëer een volledig nieuw Europees financieel en wettelijk instrument om de YfEj te beheren.