BDO: Familiebedrijf heeft baat bij externe directie

16 oktober 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Een externe directie kan veel toevoegen aan een familiebedrijf, volgens accountancy- en adviesbureau BDO. Een directeur van buitenaf kan bijvoorbeeld gemakkelijker beslissingen maken die juist zijn voor het bedrijf, zonder daarbij geleid te worden door sentimentele gevoelens. Zo kan deze bijdragen aan (de kwaliteit van) het besluitvormingsproces van familiebedrijven.

Onderzoek BDO
Familiebedrijven met een interne directie zijn gewend bepaalde activiteiten jarenlang hetzelfde te doen omdat deze ‘nou eenmaal zo gedaan worden’. Dit kan ertoe leiden dat zaken niet altijd op de meest efficiënte manier aangepakt worden. Een externe directie daarentegen is in staat om met een onafhankelijke blik naar situaties te kijken en de beste keuze te maken, zonder beïnvloed te worden door familiebelangen. Dit concludeert accountancy- en advieskantoor BDO in recent onderzoek naar de inzet van externe directeuren bij ’s Nederlands oudste familiebedrijven. Joost Vat, partner bij BDO consultants: “Externe bestuurders kunnen de blinde vlek bij familiebedrijven doorbreken”.

BDO - Familiebedrijf

De BDO adviseur geeft een voorbeeld. Een externe directeur kan in het geval van een minder goed presterende maar loyale medewerker, makkelijker een beslissing nemen die een interne directeur wellicht zwaarder zou vallen. Door dit externe karakter worden (economische) beslissingen genomen op basis van wat de organisatie nodig heeft, zonder dat bijvoorbeeld sentiment hierbij een rol speelt.

Jan-Dirk Enschedé, vertolker van de jongste generatie werknemers van drukkerij Enschede – een van de oudste familiebedrijven van Nederland – benadrukt echter wel dat een externe directie niet te lang aan het roer dient te zijn, aangezien dat de authenticiteit en kracht van het familiebedrijf kan ondermijnen.

Baker Tilly Berk
Ook accountants- en adviesbureau Baker Tilly Berk deed onderzoek naar de rol van externen bij familiebedrijven, specifieker naar goed ondernemingsbestuur. Uit hun onderzoek van afgelopen jaar, dat zij in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en ING verrichtten, bleek dat familiebedrijven niet vaak een Raad van Advies of Raad van Commissarissen hebben, terwijl deze wel een toegevoegde waarde zou kunnen bieden. Een dergelijk onafhankelijk klankbord houdt directeur-grootaandeelhouders namelijk scherp, voorkomt kokervisie en ondersteunt bij het maken van belangrijke keuzes: een mogelijk alternatief op een externe directie.