Twynstra: Weeronline.nl faalde bij noodweer Kockengen

10 oktober 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Utrechtse Kockengen werd op 28 juli getroffen door extreme regen met forse waterlast tot gevolg. Door verkeerd ingeschatte, aan het waterschap verschafte informatie van Weeronline.nl nam het waterschap onvoldoende maatregelen tegen het extreme weer. Ook verliep hierbij de communicatie tussen Waterschap de Stichtse Rijnlanden, de gemeente Stichtse Vecht en inwoners niet optimaal. Dit stelt adviesbureau Twynstra Gudde, dat op verzoek van de gemeente en het waterschap onderzoek deed naar de onvolkomenheden, in een recent adviesrapport.

Extreme regen
Afgelopen zomer, op 28 juli, viel er in het Utrechtse Kockengen extreem veel regen. Het waterschap De Stichtse Rijnlanden bleek niet in staat adequaat op de regenval te reageren, mede omdat zij uitgingen van de weersvoorspellingen van weerbureau MeteoVista, beter bekend als Weeronline.nl. Het gevolg: 5 dagen wateroverlast, waarbij maar liefst tussen de 135 en 175 millimeter regen viel aangevuld met Amsterdams regenwater dat werd afgevoerd naar de polders rondom Kockengen. De weersvoorspellingen van Weeronline.nl waren op z’n zachtst gezegd incorrect te noemen – de hoeveelheid regen werd flink lager ingeschat dan er uiteindelijk viel, en de website gaf daarbij tevens tegenstrijdige berichten uit.

Dit concludeert althans adviesbureau Twynstra Gudde, dat ingehuurd werd door het waterschap en de gemeente Stichtse Vecht om de kwestie te onderzoeken. Uit het opgestelde adviesrapport van Twynstra komt verder naar voren dat de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente bij de regenval beter had gekund. Gedurende het extreme weer, verstopten enkele gemalen en stonden stuwen open, terwijl dit niet de juiste oplossing was.

Twynstra Gudde - Weeronline

Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onderzoek deed Twynstra Gudde enkele aanbevelingen. Het adviesbureau adviseerde onder meer om een gezamenlijk draaiboek te maken voor overlastsituaties. Verder dienen er betere afspraken gemaakt te worden omtrent communicatie tussen waterschap en gemeente, maar ook naar bewoners van de gemeente toe. Tevens werden er een aantal waterstaatkundige en procesmatige aanbevelingen gedaan. Het waterschap Stichtse Rijnlanden en de gemeente Stichtse Vecht hebben de aanbevelingen in ontvangst genomen en geven aan de bedrijven en burgers uit Kockengen hierbij te zullen betrekken.

Reactie Weeronline.nl
Weeronline.nl is het niet eens met de conclusie van het adviesbureau. Volgens de website was het waterschap een dag van tevoren gewaarschuwd voor hevige regenval, en was er op 28 juli zelf meermaals contact met het waterschap: “Er was die dag driemaal contact met het schap en in onze logboeken komt geen tegenstrijdigheid voor”, aldus Weeronline.nl.