Berenshot: Werkgevers versoberen arbeidsvoorwaarden

06 oktober 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Hoewel de Nederlandse economie herstelt, kiezen veel werkgevers er nog steeds voor om te beknibbelen op arbeidsvoorwaarden. Zo'n kwart (24%) van de werkgevers versobert het arbeidsvoorwaardenbeleid en ruim een op de tien werkgevers heeft het afgelopen jaar zijn personeel gevraagd salaris in te leveren. Dit blijkt uit een onderzoek van ADP, Berenschot en Performa onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals.

Jaarlijks doen de onderzoekers gezamenlijk onderzoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van human resources. Uit de 2014 editie van het onderzoek (‘HR Trends 2014-2015) komt naar voren dat over de hele linie werkgevers aan alle kanten een beroep doen op hun medewerkers om met minder genoegen te nemen. Zo vragen bijvoorbeeld 7% van de werkgevers hun personeel af te zien van een reguliere salarisverhoging (7%), terwijl 3% aanstuurt op een beperking van het salaris. Vooral in de financiële sector en de bouw zijn werkgevers actief met het versoberen van arbeidsvoorwaarden. In de financiële sector hebben vier op de tien werkgevers (44%) het verzoek ingediend bij hun personeel. In de bouw heeft ruim een derde (39%) hun medewerkers de vraag het afgelopen jaar voorgeschoteld.

Arbeidsvoorwaarden inleveren

Demotie
Ook demotie is populair onder Nederlandse bedrijven. Bijna de helft van de werkgevers (48%) onderzoekt de mogelijkheid of vraagt werknemers daadwerkelijk een lagere functie te bekleden. Demotie is dit jaar populairder dan vorig jaar. Toen onderzocht 15% van alle werkgevers de optie demotie, nu kijkt een op de vijf werkgevers (20%) naar de mogelijkheid. “Hoewel werkgevers op de lange termijn verwachten weer meer personeel nodig te hebben, kiezen ze voorlopig ervoor om medewerkers in lagere functies te plaatsen,” zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot.

Ook op andere vlakken wordt beknibbeld: nog maar 32% van de werkgevers komt zijn werknemers tegemoet op het gebied van ziektekostenverzekering en jubileumuitkering worden minder vaak uitgedeeld. Hetzelfde geldt voor de betaalde ouderschapsverlofregeling en een collectief pensioen.