Roland Berger ontwikkelt Lean Blueprint voor telco

02 september 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Europese telecommunicatiebedrijven zouden snel moeten overwegen om nieuwe en ‘leanere’ businessmodellen te adopteren, anders zouden zij kunnen bezwijken onder de felle concurrentie en de nieuwe realiteit in de markt, waarschuwt een nieuw rapport van Roland Berger Strategy Consultants. Om telco’s te helpen reageren op de uitdaging, hebben de strategie consultants een blauwdruk ontwikkeld waarmee tot wel 20% van de OPEX kosten bespaard kan worden.

De telecombusiness is al tientallen jaren een erg lucratieve sector: een analyse van Roland Berger toont dat tussen 2000 en 2007 de marktgrootte van de Europese telco sector van €218 miljard naar ruim €345 miljard is gegroeid, een groei van 62%, of een indrukwekkende 7% per jaar. Sinds 2008 heeft deze opleving echter baan gemaakt voor een verlies van zo’n 2% per jaar. Onder de belangrijkste redenen vallen de opkomst van nieuwe technologieën zoals VOIP (waardoor vaste lijn en mobiele inkomsten daalden), gratis instant messaging diensten zoals WhatsApp (die een impact hadden op SMS- en mobiele inkomsten) en meer concurrentie en wetgeving, waardoor de marges onder druk kwamen te staan.

Revenues of European Telcos

Telco’s hebben de afgelopen jaren over het algemeen gereageerd op deze nieuwe dynamiek door het implementeren van rigoureuze kostenbesparende programma’s, maar volgens Roland Berger is dit potentieel bijna uitgeput, of vereist een substantiële inspanning om hier nog verder van te kunnen profiteren. “Er zit een limiet op wat met eenvoudige kostenbesparende programma’s nog bereikt kan worden binnen bestaande structuren. Vaak is hun potentieel al een lange tijd opgebruikt”, licht Carsten Rossbach, Partner bij Roland Berger, toe. Het antwoord ligt in het accepteren van het nieuwe speelveld, en het ontdekken en omarmen van nieuwe businessmodellen, legt Philipp Leutiger, tevens partner bij het strategie adviesbureau, uit. “Telco’s waren te lang zelfgenoegzaam met betrekking tot hun businessmodellen. Dat heeft geleid tot een neerwaartse spiraal de afgelopen jaren.”

Terug naar wint: Lean telco
Indien telco’s weer winst willen draaien, dan moeten zij volgens Roland Berger twee fundamentele stappen nemen. Ten eerste dienen zij grondig hun strategie aan te passen en te updaten. Om dit te bewerkstelligen dienen zij de antwoorden te vinden op de drie belangrijkste vragen:

Three key questions

Ten tweede, op basis van de nieuwe strategie, moeten telco’s leren corporate structuren te creëren die ‘leaner’ zijn. Ook al is de gemeenschappelijke misvatting dat lean zijn alleen over downsizen gaat, is dit niet het geval. “Lean betekent krachtig, flexibel en aanpasbaar ten aanzien van huidige en toekomstige behoeften van de markt”, schrijven de consultants in het rapport ‘Lean Telco. Redefining the telecom business – from cost-cutting to smart efficiency’. De vraag blijft echter: hoe kunnen telco’s meer lean worden? Volgens adviesbureau Roland Berger, dat zich baseert op tientallen jaren advieservaring en in dit geval specifieker op tientallen interviews met telco executives*, dienen bedrijven naar vier essentiële componenten te kijken.

Four essential components

Tevens raden zij aan de organisatiestructuur van telco’s te verdelen in drie hoofdlagen: Marketing, Sales & Service | Netwerk & IT | Support functies. Door bovenstaande aanpak te hanteren kunnen telco’s op een effectieve wijze hun operaties transformeren in een ‘lean machine’. Voorbeelden zijn een leaner product- en dienstenportfolio, gereduceerde procescomplexiteit, lagere totale eigendomskosten door middel van het outsourcen van niet-kern functies en meer automatisering. Tegelijkertijd kunnen kostenbesparingen weer geïnvesteerd worden in bedrijfsactiviteiten om meer innovatie te financieren.

Als de aanpak – die Roland Berger de ‘Lean Telco Blueprint’ noemt – succesvol wordt geïmplementeerd, kunnen telco’s in hun ogen OPEX verlagingen tot wel 20% behalen, wat leidt tot een “significante verhoging van de jaarlijkse EBITDA marges.” Voor sommige, goed presterende telco’s, is Roland Berger’s advies misschien niet meer dan een subtiele waarschuwing, maar voor providers die zichzelf zien afglijden, is de transformatie naar een Lean Telco wellicht essentieel.

Phillipp Leutiger & Carsten Rossbach

* In het rapport stelt Roland Berger dat 85% van de geïnterviewden in hun enquête het ‘sterk’ of ‘deels’ eens was met hun zogenaamde ‘Lean Telco Blueprint’.