Ecorys benchmark voor effectiviteit van wervingskanalen

28 augustus 2014 Consultancy.nl

Het is een vraag waar elke recruitmentafdeling mee zit: welke kanalen zet ik in voor het vervullen van een vacature? En hoe effectief is elk kanaal? Een nieuw onderzoek van Ecorys toont aan dat – als het om de succesquote gaat – uitzendbureaus het meest effectieve wervingskanaal vormen.

Ecorys onderzoek

In opdracht van uitkeringsinstantie UWV voerde het consultancy- en onderzoeksbureau Ecorys onlangs onderzoek uit naar de effectiviteit van wervingskanalen. Door te kijken in welke mate de inschakeling van een bepaald wervingskanaal uiteindelijk leidt tot het invullen van een openstaande vacature – specifiek door dat kanaal – werd bepaald hoe succesvol een kanaal was. Hieruit kwam een score, de ‘succesquote’, naar voren. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat die succesquote bij uitzendbureaus de hoogste is, met een score van 86%. Social media vormt met een succesquote van 43% de minst effectieve manier van werving.

Uitzendbureau , relaties, vacature, eigen website grafiek

Uitzendbureau op #1

Bovenstaande grafiek toont dat de succesquote van een wervingskanaal afhankelijk is van het vereiste niveau van onderwijs dat baanzoekers gevolgd moeten hebben om in aanmerking te komen voor de vacante baan. Bij basisonderwijs (96%) is men het beste uit bij uitzendbureaus. Bij VMBO’ers spant het erom: via relaties slaagt men voor 99% en bij uitzendbureaus is dit 95%. Bij havisten en VWO’ers is dit respectievelijk 94% en 95%. Studenten aan het MBO niveau 1+2 hebben het meeste baat bij uitzendbureaus (89%), gevolgd door relaties en vacaturesites (beide 74%). De succesquote bij MBO niveau 3+4 ligt het hoogst bij relaties (85%), maar wordt gevolgd door uitzendbureaus (79%). Werkzoekenden met een HBO- of WO-opleiding slagen met 83% zekerheid bij een uitzendbureau, en 72% weet via relaties aan een baan te komen. Het uitzendbureau komt gemiddeld als beste wervingskanaal naar voren, gevolgd door relaties en open sollicitaties.

Sectorafhankelijk

Verder blijkt uit het onderzoek van Ecorys dat de succesquote van een wervingskanaal behoorlijk sectorgevoelig kan zijn. Zo is bij advertenties bijvoorbeeld te zien dat het de sector openbaar bestuur slechts een succesquote heeft van 7% tegenover een 91% bij vervoer en opslag. Ook blijkt dat open sollicitaties niet werken voor openbaar bestuur (0%) tegenover bijvoorbeeld landbouw en industrie (100%). En zo heeft het voor landbouw weinig zin (0%) om te werven middels social media, waar open sollicitaties (100%) en relaties (99%) een veel grotere kans bieden om een werknemer aan een baan te koppelen.

belangrijkste wervingskanalen

Nieuws

Meer nieuws over