First Consulting begeleidt transitie monteursorganisatie

01 augustus 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

First Consulting is door een Nederlandse netbeheerder (zoals Stedin, Enexis, Alliander) gevraagd om te ondersteunen bij de reorganisatie van haar monteursorganisatie. Het reorganisatietraject bestaat uit veel verschillende elementen, zoals het vormen van een algemene visie voor de verschillende bedrijfsonderdelen, het oprichten van een nieuwe afdeling, het specialiseren van een afdeling, en het opstellen van transitieplannen. First Consulting heeft door de combinatie van detailkennis van de monteursorganisatie en uitgebreide ervaring met procesverbeteringen en change management, een grote bijdrage kunnen leveren aan deze reorganisatie.

Aanleiding
De monteursorganisatie van de netbeheerder heeft met veel interne en externe veranderingen te maken: werkpakketten worden gereduceerd, de slimme meter wordt vanaf 2015 grootschalig uitgerold en er gaan door de vergrijzing relatief veel mensen met pensioen. Daarnaast is een hoge diversiteit in opleidingsniveau en dienen monteursploegen 24 uur per dag, 7 dagen per week de storingsdienst te bemannen zonder overschrijding van de arbeidstijdenwet. Deze factoren zijn aanleiding geweest om een lange termijn personeelsplan op te stellen voor de organisatie waar de monteurs onderdeel van uitmaken. Het doel is een monteursorganisatie op te zetten die aansluit bij recente veranderingen en voorbereid is op de toekomst.

First Consulting - Reorganisatie van monteursorganisatie

Visie
Het traject is gestart met visie vorming binnen de groep betrokken managers. Op basis van een analyse naar de ontwikkeling van het werkpakket en de personele bezetting is in verschillende sessies een visie gevormd over de toekomstige organisatievorm en personeelssamenstelling. In deze visie specialiseert de organisatie zich op het uitvoeren van kerntaken. Minder belangrijke taken (niet-kerntaken) zullen op termijn aan aannemers worden overgedragen. Tot en met 2020 wordt er in het bedrijf een tussenvorm georganiseerd, waarbij non-core in een nieuwe afdeling worden uitgevoerd.

Realisatie van de visie
First Consulting zal in de komende periode verdere ondersteuning bieden in de volgende 2 sporen:

Niet-kerntaken organiseren in een aparte afdeling
In samenwerking met de ondernemingsraad van de netbeheerder wordt zorgvuldig bekeken welke mensen een rol krijgen in de nieuwe afdeling. Om de transitie naar de nieuwe organisatievorm goed te begeleiden wordt ook veel aandacht besteed aan heldere communicatie. Een deel van deze communicatie en de organisatie van onder andere teamleidersdagen om de organisatie mee te nemen in de veranderingen worden opgepakt door First Consulting.

Optimalisatie van de storingsdienst
Binnen de monteursorganisatie die zich gaat richten op de kerntaken wordt gewerkt aan een efficiëntere en uniforme storingsorganisatie. Verschillende factoren, zoals de samenstelling van het werkpakket van de monteurs, de werktijden van de monteurs en de geografische inzetbaarheid van de monteurs gecombineerd met de arbeidstijdenwet en doelstellingen gericht op storingsverbruikers-minuten, maken dit een complex vraagstuk. Om de complexiteit te doorgronden zijn verschillende scenario’s opgesteld, die het MT van de netbeheerder helpen om tot een gedegen besluit te komen. First Consulting zal de netbeheerder ook bij het daaropvolgende implementatietraject ondersteunen.

Resultaten
De eerste stappen in het verandertraject zijn met veel zorg voor de betrokken monteurs gezet. Als de nieuwe afdeling volledig operationeel is, zal in 2015 de implementatie van een efficiëntere storingsorganisatie plaatsvinden. Een mooie uitdaging waarin mensen, processen en IT centraal staan om de organisatie een stap verder te helpen!