6% bedrijven heeft onvoldoende werk voor personeel

21 juli 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zo’n 6% van de werkgevers verwacht dit jaar onvoldoende werk te hebben voor hun personeel. Werknemers in de sectoren Zorg en Openbaar Bestuur moeten zich het meeste zorgen maken, ICT’ers lijken het veiligst. Dit blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van UWV onder 5.700 bedrijven.

Volgens het onderzoek van Ecorys verwachten verreweg de meeste werkgevers (86%) in 2014 voldoende werk te hebben voor hun personeel. In de sector ICT verwachten vrijwel alle bedrijven (94%) dat zij in 2014 voldoende werk hebben. De sectoren Openbaar Bestuur en Zorg en Welzijn zijn minder optimistisch over 2014. Zo verwacht 15% van de instellingen in het Openbaar Bestuur in 2014 over te weinig werk te beschikken. In de zorg geldt dat voor 12% van de instellingen. Een overzicht van de beschikbaarheid van werk per sector:

Sector - Werk voor personeel

Van de bedrijven (6%) die aangegeven hebben in 2014 onvoldoende werk te hebben voor het personeel is 63% van plan maatregelen te treffen tegen het ‘overtollig personeel’. De verschillen lopen echter per sector sterk uiteen. Zo treffen nagenoeg alle instellingen in het Openbaar Bestuur (95%) die te maken denken te krijgen met een personeelsoverschot, hiertegen maatregelen. In de agrarische sector (2%) daarentegen wordt er op dit gebied nagenoeg niets ondernomen. Een overzicht van de bereidheid tot maatregelen per sector:

Maatregelen door onvoldoende werk

Kijkend naar de aard van maatregelen, dan geeft iets meer dan de helft van de bedrijven aan dat zij hun overtollig personeel gaan helpen bij het vinden van een andere baan. Ook outplacement en bemiddeling van werk naar werk worden relatief vaak genoemd.

Maatregelen bij tekort aan werk