Ordina helpt overheid met ontwikkeling DutchID-app

26 juni 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, heeft onlangs de DutchID-app gelanceerd. Deze app helpt ambtenaren en professionals bij het controleren van de echtheid van identiteitsbewijzen. Het concept is ontwikkeld in samenwerking met adviesbureau Ordina en Clockwork.

Paspoorten en identiteitskaarten worden op steeds meer locaties gebruikt. Onder meer banken, hotels, telecomspelers, nutsbedrijven en zorginstellingen maken gebruik van identiteitsbewijzen om iemands identiteit vast te stellen. Tegelijkertijd komt het ook steeds vaker voor dat identiteitsbewijzen misbruikt worden. Volgens schattingen van de Rijksoverheid is het aantal ID-fraude gevallen de afgelopen jaren fors gestegen – van ongeveer 75.000 in 2007 naar meer dan 600.000 afgelopen jaar. De kostenpost voor bedrijfsleven en (semi-)publieke instellingen: inmiddels meer dan €350 miljoen per jaar.

DutchID

DutchID-app tegen identiteitsfraude
Om identiteitsfraude in te perken heeft de overheid medio 2013 een bredere 'Campagne tegen identiteitsfraude' gelanceerd. Een van de pijlers is het verbeteren van de kennis van ID-controleurs, professionals die namens organisaties ID-bewijzen controleren. Daartoe heeft het ministerie van BZK recent Ordina en Clockwork ingeschakeld om een speciale app te ontwikkelen. Begin deze maand is de digitale hulpbron gelanceerd, dankzij de zogeheten ‘DutchID-app’ weten mensen beter waar ze op moeten letten bij het controleren van identiteitsbewijzen. Zo kan bijvoorbeeld het reliëf vergeleken worden met het echte reliëf en kan het ultraviolette kenmerk gecontroleerd worden met behulp van de lichtknop van een smartphone. Bovendien geeft de app diverse overige praktische tips wanneer de smartphone gekanteld of tegen het licht wordt gehouden.

Voorsprong
Met de app heeft Nederland de internationale primeur. Inmiddels hebben al verschillende landen, waaronder de VS, Canada en Singapore, aangegeven ook gebruik te willen maken van de app.

DutchID is gratis te downloaden uit de Apple en Google stores, voor zowel de smartphone als tablet.