Baker Tilly Berk: Meerderheid MKB directeuren positief

16 juni 2014 Consultancy.nl

Het MKB wordt steeds optimistischer over de vooruitzichten voor de toekomst. Uit een nieuw onderzoeksrapport van Baker Tilly Berk blijkt dat maar liefst driekwart van de ondernemers verwacht de komende twee jaar groei te realiseren.

Het accountants- en advieskantoor ondervroeg in maart en april 2014 zo’n 200 directeuren van MKB bedrijven naar hun visie op ondernemen. Hieruit komt naar voren dat het optimisme overheerst. De helft van de MKB-bedrijven groeit op dit moment en kijkend naar de toekomst is het vooruitzicht nog rooskleuriger – driekwart geeft aan dat zij de komende twee jaar groei verwachten. Circa 50% verwacht groei te realiseren door het aanbieden van producten of diensten in nieuwe markten, terwijl ruim 33% van de ondernemers denkt met een efficiëntere bedrijfsvoering te kunnen uitbreiden.

Baker Tilly Berk - Ondernemerschap

Volgens Romke van der Veen, bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk, is de groeiende optimisme voor een groot deel te wijten aan het feit dat ondernemers steeds beter weten om te gaan met de nieuwe marktrealiteit. “De huidige economische omstandigheden zijn de realiteit van het ondernemerschap. Ondernemers hebben geleerd dat wat vroeger werkte niet meer vanzelfsprekend is. Ik zie genoeg ondernemers die inmiddels goed weten om te gaan met die nieuwe realiteit.”

Innovatie
Op de vraag waar ondernemers de komende jaren in gaan investeren wijst 54% naar productinnovatie en nog eens 32% naar procesinnovatie. Daarnaast worden investeringen in personeel (43%) en marketing (43%) als speerpunten voor toekomstige investeringen genoemd.

Waarin investeren

Onvoorspelbaarheid van de economie
Directeuren werden ook gevraagd naar welke factoren volgens hen van invloed zijn op hun groeiambities. De onvoorspelbaarheid van de economie blijkt voor ondernemers een belangrijke factor te zijn. Ruim 65% geeft aan dat het economisch herstel van invloed is op de groei van hun bedrijf en 43% noemt als rem op de groei een gebrek aan gekwalificeerd personeel.

Invloed van groei

Zie het onderzoeksrapport ‘De Dynamiek van het Ondernemerschap’ voor meer informatie.

Nieuws

Meer nieuws over