Amsterdam moet inhuur inperken ipv reorganiseren

11 juni 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Na jaren van tientallen reorganisaties is de gemeente Amsterdam ook de komende jaren van plan om het aantal ambtenaren fors te verlagen. Tot een kwart van de banen staat ter discussie. Maar dat is helemaal niet nodig, stelt de centrale ondernemingsraad Amsterdam (COR Amsterdam). Banen voor ambtenaren kunnen behouden blijven als er drastisch wordt bezuinigd op de torenhoge uitgaven aan externe adviseurs.

Anno 2014 heeft Amsterdam zo’n 16.000 ambtenaren in dienst, die samen verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening aan iets meer dan 810.000 inwoners. Daarmee is Amsterdam vanuit een FTE oogpunt een van de meest inefficiënte gemeenten van het land - de hoofdstad telt 19 ambtenaren per duizend inwoners, bij andere grote gemeenten zijn dat er 11. Bovendien kosten Amsterdamse ambtenaren ook nog eens aanmerkelijk meer dan hun collega’s in bijvoorbeeld Utrecht of Den Haag. 

Amsterdam

Met dit in achterhoofd loopt de hoofdstad met concrete plannen rond om de efficiëntie een impuls te geven door fors te snijden in het ambtelijk apparaat. Hoewel nog niet duidelijk is welke partijen het nieuwe Amsterdamse college gaan vormen, staat een nieuwe bezuinigingsronde op het ambtelijk apparaat hoog op de agenda. Volgens recente schattingen van Het Parool en Het FD – die zich baseren op vertrouwelijke beleidsdocumenten – staat tot een kwart van de arbeidsplaatsen op de tocht. De operatie moet in 2018 zijn afgerond. Wanneer de plannen doorgang vinden dan worden ambtenaren van Amsterdam geconfronteerd met de zoveelste reorganisatie. Volgens de COR zijn er sinds 2008 maar liefst 115 reorganisaties doorgevoerd.

Externe inhuur
De COR stelt dat de gemeente verandermoe is en dat het ongewenst is voor de dienstverlening aan de burgers om verder te snijden in het aantal FTE’s. De gemeenten zou er verstandig aan doen om bezuinigingen elders te vinden, zoals het aanpakken van de torenhoge kosten aan externe adviesbureaus en ZZP’ers. Afgelopen jaar gaf Amsterdam volgens de centrale ondernemingsraad meer dan €200 miljoen uit aan allerlei vormen van externe inhuur. “Dit zijn bijna 3.000 vaste arbeidsplaatsen die niet worden ingevuld,” stelt de COR.  

COR Amsterdam

Daarnaast wijst de COR op het feit dat het bedrag van €200 miljoen slechts een voorzichtige schatting is. “De gemeentesecretaris weigert tot op heden om goed inzicht te verschaffen in de totale omvang van de externe inhuur,” aldus de COR in een recent gestuurde open brief aan alle gemeenteraads-fracties. “Amsterdam is kampioen in het wegboeken van externe inhuur in de begroting.”

Minder externen en lagere fees
De COR schrijft dat de gemeente eerst inzicht moet krijgen in de precieze omvang van de kosten van externe inhuur voordat er opnieuw blindelings wordt gesneden in het ambtenarenapparaat. Daarnaast moet worden gestuurd op concrete acties om de kosten van externe inhuur terug te brengen tot maximaal 2% van de loonsom en moeten de gemiddelde uurtarieven voor externen (drastisch) omlaag. “Wij vinden zelf dat er direct en snel bespaard kan worden door de externe inhuur drastisch te verminderen en in te perken. Hier valt voor de gemeente veel geld te halen zonder dat de kwaliteit van dienstverlening aan de burger wordt aangetast.”