Twynstra: Taxikeurmerk in Utrecht nog geen succes

05 juni 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De invoering van TaxiKeur Utrecht is tot dusver geen onverdeeld succes, blijkt uit doorlichting van Twynstra Gudde. Als de taxibranche en gemeente een succes van het lokale keurmerk willen maken dan is een verdere professionalisering van de samenwerking dringend aan de orde.

Met de doelstelling om de kwaliteit van de taxi dienstverlening in Utrecht een impuls te geven besloten Gemeente Utrecht en Taxiplatform Regio Utrecht (TRU), de branchevereniging van straattaxi-ondernemers in de stad, begin oktober 2012 om een eigen keurmerk te lanceren: TaxiKeur. Vanaf die datum kunnen alleen taxi’s die beschikken over het keurmerk gebruik maken van de taxihalteplaats op het Stationsplein en de taxibuffer aan het Moreelse Park. In mei 2013 werd het gebied uitgebreid naar de halteplaatsen Janskerkhof, Lange Jansstraat, Lange Viestraat en Vredenburg. Ook zijn er afspraken gemaakt met de Jaarbeurs over het vervoer na afloop van evenementen door keurmerk-chauffeurs.

Gemeente Utrecht - Taxi

TaxiKeur Utrecht

Een taxichauffeur krijgt een keurmerk wanneer deze voldoet aan een set van kwaliteitseisen. Het betreft onder meer het beschikken over een goede kennis van Utrecht, een klant- en servicegerichte houding en een goede, nette auto. In de taxi moet tevens duidelijk staan aangegeven waar een eventuele klacht ingediend kan worden. De kwaliteit van de taxi’s en chauffeurs wordt gecontroleerd door Stichting Beheer Taxikeur Utrecht (STKU), een onafhankelijke keurmeester. Zij heeft bovendien de bevoegdheid om een keurmerk te verstrekken en in te trekken.

Evaluatie

Begin 2014 besloten de initiatiefnemers van TaxiKeur Utrecht om het keurmerk en de samenwerking tussen de verschillende partijen te evalueren. Twynstra Gudde werd ingeschakeld om de doorlichting uit te voeren. Aan de hand van bureauonderzoek, interviews met gemeentebestuurders en ongeveer 25 taxichauffeurs komt het organisatieadviesbureau tot de conclusie dat de invoering tot dusver geen onverdeeld succes is. Enerzijds hebben de partijen zich goed ingezet voor het initiatief, anderzijds zijn de resultaten voor bijvoorbeeld klanten (kwaliteit van dienstverlening) en taxichauffeurs (marges) nog niet bijzonder positief te noemen.

De consultants constateren dat een verdere professionalisering dringend aan de orde is. Op bestuurlijk niveau is het onderling vertrouwen tussen de partijen broos, op dit vlak wordt geadviseerd om op een voortvarende manier kort, krachtig en toekomstgericht te werk gaan. “Een conclaaf is daarvoor een geschikte werkwijze. Deze werkwijze is afgeleid van de wijze waarop de kardinalen van de Katholieke Kerk de paus kiezen. De essentie is dat gemeente Utrecht, STU en Taxiplatform Utrecht achter gesloten deuren bij totdat ze overeenstemming hebben bereikt over de professionaliseringsagenda en de samenwerking,” schrijven de adviseurs.

Utecht

Daarnaast heerst er onder de taxichauffeurs onrust omdat ze twijfels hebben over de meerwaarde van het keurmerk. Het zou niet zichtbaar genoeg zijn voor cliënten, bovendien zijn ze niet tevreden over de certificatie, want ‘iedereen heeft het’, het mist onderscheidend vermogen. Tot slot steekt het dat de belangrijkste taxistandplaats op het Jaarbeursplein geen gecertificeerde plek is, terwijl in de tussentijd de kwaliteit van het straattaxivervoer op het Jaarbeursplein er behoorlijk op achteruit gaat. Met als gevolg dat taxichauffeurs hun vraagtekens zetten bij de kosten en baten van de TaxiKeur.

Plan van aanpak

Aan de hand van de resultaten zijn de gemeente, STKU en TRU met elkaar in gesprek gegaan om te kijken of nog voldoende vertrouwen is om de handen ineen te slaan en samen de benodigde veranderingen door te voeren. Verkeerswethouder Frits Lintmeijer, wethouder bij Gemeente Utrecht, heeft inmiddels laten weten het eens te zijn met het advies en geeft aan dat er concrete actieplannen moeten worden opgesteld.

Zie het onderzoeksrapport ‘Evaluatie TaxiKeur Utrecht’ voor meer informatie.