Regioplan: Verlaging bieraccijnzen beter voor schatkist

22 mei 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De accijnsverhoging die de overheid met ingang van dit jaar heeft ingevoerd kost geld. Tot deze conclusie komt Regioplan in een rapport opgesteld in opdracht van Nederlandse Brouwers.

Op 1 januari 2014 verhoogde de overheid het accijns op bier met 5,75% met als gevolg dat mensen hun bier steeds vaker over de grens kopen. In de horeca en retail gaan hierdoor zelfs 2.000 banen verloren. Reden genoeg om de accijnsverhoging terug te draaien, aldus de adviseurs van Regioplan in het onderzoeksrapport ‘Alternatieve Grenseffectenrapportage Bier’.

Meer kosten dan baten

De overheid heeft zich meer kosten dan baten om de hals gehaald. In 2013 zei het begrotingsakkoord nog dat de accijns een extra opbrengst van €39 miljoen zou opleveren. De cijfers geven echter aan dat het om €24 miljoen gaat: een verschil van €15 miljoen. Het onderzoeksbureau wijt dit verschil aan de consument die over de grens zijn bier koopt. Dat verschil betekent een daling van ruim 3% ten opzichte van 2012. De BTW-inkomsten zakken hiermee van €798 naar €770 miljoen. Hiermee is de daling in BTW-kosten al hoger dan de opbrengst van de extra accijnskosten à €24 miljoen.

Rijkelijk vloeiend bier - Regioplan

De kosten voor de overheid zijn niet alleen in valuta zichtbaar. De daling van bierverkoop zorgde er ook voor dat 2.000 banen bij brouwers, toeleveranciers en afnemers overbodig werden. Dit gegeven kost de overheid ook sociale premies en inkomstenbelasting.

Accijns verlagen

Volgens Bram Berkhout, onderzoeker bij Regioplan, zou de overheid er verstandig aan doen om de accijns te verlagen. Hij stelt dat meer bierverkoop nabij de grensstreek een positieve impuls zou geven aan het Midden- en Kleinbedrijf. Dit zou kunnen leiden tot behoud van banen, of zelfs het creëren van nieuwe banen. “Dit bevordert uiteindelijk ook weer de inkomsten van de overheid”, concludeert Berkhout. Ook Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers, roept de overheid op de accijnsverhoging terug te draaien. Bovendien adviseert hij om de hoogte van de bieraccijnzen af te stemmen op de tarieven in de buurlanden.