PA Consulting: Helft shared services haalt doelen niet

20 mei 2014 Consultancy.nl

De helft van de shared services centers (SSC’s) behaalt niet de doelen die op basis van de business case verwacht werden. In 43% van de gevallen voldoen de concrete resultaten aan de verwachtingen, terwijl in slechts 7% van de gevallen de netto besparingen onder de streep de verwachtingen overtreffen. Dit blijkt uit een onderzoek van PA Consulting Group naar de prestaties van shared services organisaties. Het internationale adviesbureau nam 135 SSC’s van Europese bedrijven uitgebreid onder de loep. 

Sinds de ’90-er jaren is er een fundamentele verschuiving geweest in de manier waarop organisaties hun functionele diensten organiseren en leveren. De opkomst van globalisering en automatisering leidde tot het ontstaan van shared service centers. De gedachte achter deze organisatievorm is simpel: door het bundelen van bepaalde activiteiten in gespecialiseerde units wordt de schaal van de uitvoering vergroot en dat kan leiden tot hogere efficiëntie en tegelijkertijd betere service. 

PA Consulting - Shared Services

Anno 2014 zijn SSC’s niet meer weg te denken uit zowel de private als de publieke sector. Sterker nog, het onderzoek van het adviesbureau laat zien dat, hoewel SSC’s de hype inmiddels gepasseerd zijn, het gebruik ervan nog altijd snel groeit. In de afgelopen vijf jaar is er een verdrievoudiging geweest in de adoptie van shared services vergeleken met de vijf jaar ervoor. De toename was zichtbaar in de traditionele functionele gebieden zoals HR, Finance en IT, maar ook binnen nieuwe domeinen zoals Data Analytics en Procurement (figuur 1). 

Vanuit geografisch oogpunt vestigen, niet geheel verassend, Europese organisaties het merendeel van hun SSC’s in West-Europa gevolgd door de UK en India. Vooruitkijkend zal China in populariteit toenemen, aangezien 14% van de managers aangeeft van plan te zijn een SSC in het land te openen, afgezet tegen de 5% die op dit moment China als thuisbasis gebruiken (figuur 2). 

Shared Services in 2014

SSC’s presteren ondermaats
Ondanks de hoge populariteit en de duizenden aanwezige best practice cases, concludeert het onderzoek van PA Consulting (‘Winning the Shared Services Bet’) dat het resultaat van SSC’s zeer gemengd is. In het kort, 50% van de SSC’s lost hun belofte in, maar in de andere helft van de gevallen presteren SSC’s ondermaats (figuur 3). 

De consultants analyseerden vervolgens de mate van behaalde voordelen per gebied, en zetten dit af tegenover het belang van iedere factor. Zo vinden managers het erg belangrijk dat ze met een SSC betere control krijgen over uitbestede contracten. Daarnaast is het maximaliseren van de voordelen van technologie investeringen en het verbeteren van datakwaliteit en -processen voor hen van belang. Echter, kijkend naar de werkelijk behaalde resultaten, blijkt dat juist op deze drie belangrijke factoren SSC’s het slechtst presteren. Het doel dat het vaakst wordt behaald is kostenbesparing, wat opmerkelijk genoeg geen belangrijke driver is voor de respondenten. Ook andere factoren zoals standaardisatie, flexibiliteit en betere kwaliteit van diensten worden voor een groot deel gerealiseerd. 

Importance and Achiefment of Expectations

Nieuws

Meer nieuws over