PA Consulting: Uitgebreide SSC levert meer waarde op

10 juni 2014 Consultancy.nl

Shared service experts hebben over het algemeen een helder advies voor organisaties die besluiten om het SSC avontuur aan te gaan: “wees voorzichtig met de scope en complexiteit van een shared service center”. Te veel schaal en complexiteit brengt grote implementatie- en operationele risico’s met zich mee, luidt de motivatie. Echter, een nieuw onderzoeksrapport van PA Consulting Group laat zien dat de feiten anders liggen, in ieder geval voor wat betreft grote organisaties. Vanuit het oogpunt van waarde op lange-termijn is het juist verstandiger om te kiezen voor een uitgebreide scope en daarmee hogere complexiteit. 

In het rapport ‘Winning the Shared Services Bet’ neemt de internationale consulting organisatie de prestaties van 135 shared services praktijken van Europese bedrijven uitgebreid onder de loep. De belangrijkste bevinding van het rapport is dat – ondanks de volwassenheid van het vakgebied en tientallen best practice cases in de markt – over de hele linie maar liefst de helft van de SSC’s niet de  doelstellingen realiseert die op basis van de business case verwacht werden. 

The 50-50 Gamble

De consultants analyseerden ook de succesratio van shared services aan de hand van verschillende organisatiemodellen. Op hoofdlijnen spelen drie dimensies een belangrijke rol in de inrichting:

  • functionele scope: omvat de functionele processen
  • geografische scope: de gebieden/regio’s die door de SSC worden bediend
  • delivery scope: ofwel in-house of ge-outsourced 

Opmerkelijk genoeg concluderen de onderzoekers dat er binnen alle dimensies een verband bestaat tussen complexiteit en de kans op het behalen van grotere waarde. Zo leveren shared services die op regionaal of wereldwijd niveau opereren meer op dan lokale SSC’s. Hetzelfde geldt voor de functionele scope: hoe meer functionele gebieden bij de SSC worden betrokken hoe groter de kans dat de verwachte voordelen worden gerealiseerd.

Balanced sources of service delevery grafiek - Pa Consulting

Tot slot, op het gebied van delivery scope geldt dat een mix van ‘het beste uit 2 werelden’ – waarbij in-house delivery gecombineerd wordt met het gebruik van outsourcing partners – de hoogste voordelen oplevert. In dit geval overtrof 10% van de SSC’s de doelstelling van hun business case, terwijl 48% hun verwachtingen waarmaakten. Ter vergelijking, in de gevallen waarbij de meerderheid van activiteiten ge-outsourced werd, gaf geen enkele SSC aan dat ze hun verwachtingen overtroffen.

Nieuws

Meer nieuws over