Partnership BoerCroon en Policy Research Corporation

07 mei 2014 Consultancy.nl

Consultancybureaus BoerCroon en Policy Research Corporation hebben een strategische samenwerking afgesloten. Door de krachten te bundelen op het gebied van advies en management zijn ze in staat om een breder palet aan diensten aan te bieden. De focus van het partnership richt zich vooral op het publieke domein.

Policy Research Corporation werd in 1989 opgericht door Chris Peeters. Het boutique adviesbureau richt zich op complexe strategie-, beleids- en organisatievraagstukken. Policy Research heeft zo’n 50 adviseurs en diverse associés verspreid over kantoren in Rotterdam en Antwerpen. BoerCroon is een toonaangevend bureau gespecialiseerd in consulting, corporate finance en interim-management.

Policy Research Corporation - BoerCroon

De afgelopen jaren werkten BoerCroon en Policy Research Corporation diverse keren samen aan projecten. Zo voeren ze momenteel gezamenlijk een grote opdracht uit voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu rondom de concessie van het hoofdrailnet en begeleiden ze de decentralisatie van de jeugdzorg bij diverse gemeenten. Gezien hun succesvolle gezamenlijke track record hebben de organisaties nu besloten om hun samenwerking te concretiseren in een meer flexibel partnership.

Bredere dienstverlening

De bundeling van krachten stelt beide bureaus in staat om een breder palet aan dienstverlening aan te kunnen bieden. Hierdoor kunnen ze beter inspelen op de toenemende vraag naar geïntegreerde dienstverlening, van het uitvoeren van inhoudelijke analyses tot het begeleiden van complexe transformaties. Bovendien levert het meer slagkracht op, met name van belang voor het binnenhalen van publieke aanbestedingstrajecten. “In de publieke markt gelden over het algemeen strenge aanbestedingsregimes ten aanzien van prijs-kwaliteit-verhouding,” zegt Chris Peeters, directeur van Policy Research Corporation. Door de complementariteit in dienstverlening en grotere schaal als gevolg van de samenwerking verwacht hij dat ze aantrekkelijker worden voor (potentiële) opdrachtgevers.

Peter van Grinsven - Chris Peeters

Onderscheidend vermogen
De partners zullen echter wel selectief zijn in hun gezamenlijke marktbenadering. De focus zal liggen op gebieden waar ze een onderscheidend vermogen hebben. “We treden op als consortium, daar waar we gezamenlijk een betere oplossing aan klanten kunnen bieden dan alleen. Vooral op die thema’s en bij die klanten waar de toegevoegde waarde van de combinatie evident is," aldus Peter van Grinsven, partner bij BoerCroon. Gebieden waar de partners verwachten veel samen te werken zijn onder andere publiek-private samenwerking, transport, logistiek, defensie en veiligheid, jeugdzorg en infrastructuur.

Nieuws