Berenschot onderzoekt integriteit wethouders Roermond

08 mei 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd

De commissie benoembaarheid wethouders van Roermond heeft Berenschot ingeschakeld om de integriteit van de kandidaat-wethouders te onderzoeken. De bevindingen van het adviesbureau uit Utrecht worden over ongeveer een maand overhandigd aan de commissie.

In lijn met het toenemende belang van integriteit worden externe adviseurs steeds vaker ingehuurd om het profiel van (kandidaat)wethouders onder de loep te nemen. Door middel van een integriteits-onderzoek worden de nevenactiviteiten uitgebreid in kaart gebracht. Wanneer er sprake is van dergelijke vrijwillige of betaalde nevenactiviteiten dan wordt geëvalueerd of deze belangenvermenging kunnen veroorzaken. 

Kerk in Roermond - Berenschot

Berenschot gaat de komende drie weken aan de slag door onder meer gesprekken te voeren met de kandidaten. Aan de hand van het eindrapport zal de commissie benoembaarheid wethouders van Roermond besluiten of de kandidaten daadwerkelijk benoembaar zijn als wethouder. 

Integriteitsonderzoek Alphen aan den Rijn
Eerder dit jaar voerde Berenschot een vergelijkbaar integriteitsonderzoek uit voor Alphen aan den Rijn. In opdracht van het college van B&W keek Berenschot naar de nevenactiviteiten van zowel de burgemeester als de wethouders. Alphen aan den Rijn betaalde zo’n €10.000 voor de doorlichting.