TalentCulture: 7 belangrijkste trends in HR Technology

06 mei 2014 Consultancy.nl

Human Resource zal de komende jaren meer en meer van toegevoegde waarde worden voor bedrijven. Om dit te realiseren wordt een grote rol weggelegd voor technologie. Meghan Biro, topvrouw van het Amerikaanse adviesbureau TalentCulture Consulting Group, gaat in op de zeven belangrijkste trends op het gebied van HR technologie.

1) Van kwantiteit naar kwaliteit
Er zal een beweging te zien zijn van meer kwantiteit naar kwaliteit. Organisaties zijn en worden overspoeld met technologische vooruitgangen, waarvan velen al zijn overgenomen door de meest innovatieve bedrijven. Veruit het grootste deel van de bedrijven zijn wel wat terughoudender geweest, maar hebben toch sommigen tot vrij veel van de technologieën omarmd. Pas veel later – na veel geld en middelen eraan uitgegeven te hebben – bleken deze een hele slechte match te zijn voor hun organisaties. Selectiviteit is daarom zeer belangrijk het komende jaar. In plaats van de vraag: “Is dit een fantastische technologie?”, zal de vraag juist moeten zijn: “Is deze technologie een goede match voor het bedrijf?”

2) Minder doorbraken in HR Technologieën
We zijn inmiddels aangeland in het tweede decennium van de computerrevolutie, die de manier waarop we leven en werken enorm heeft veranderd. Maar zelfs zoiets episch als de computer bereikt zijn grenzen. Daarentegen ligt tegenwoordig de nadruk op verfijning van de kerntechnologieën. Organisaties moeten oppassen voor verkopers die hypes aan de man proberen te brengen of enorm gecompliceerde producten verkopen. Organisaties kunnen daarentegen beter op zoek gaan naar technologieën die gebruikersvriendelijk zijn en de beoogde resultaten leveren.

Human Resources - Technology

3) Implementatie is de sleutel
Slimme mensen sluiten zich af van alle ruis en stellen zich de vraag: “Zal deze technologie gemakkelijk te implementeren zijn en zullen werknemers deze daadwerkelijk adopteren?”. Mensen moeten alle toeters en bellen, glimmende gadgets en mooie plaatjes negeren en zich juist richten op slimme data en het bouwen aan sterkere teams. “Is het het waard om tijd en geld in een product te investeren?” Uiteindelijk gaat het erom wat de technologie in de kern oplevert. Alles daaromheen is zonde van de tijd.

4) Het draait om Analytics
Software analytics, single stack software en iedere tool die het mogelijk maakt om relevante data te verzamelen en gemakkelijk en consistent te delen tussen afdelingen is normaal gesproken goed. Hierdoor is iedereen op gelijke hoogte en spreekt dezelfde taal. Het is een fantastische Leiderschaps- en HR tool die precies laat zien wat er gebeurt, waardoor er – binnen de organisatie –  de juiste vragen gesteld kunnen worden en er snel gereageerd kan worden. De data is er, de middelen ook, dus de hoogste tijd om er gebruik van te maken.

5) Social Media en Continuous Learning groeit significant
Social media is een gebied dat de hype heeft waargemaakt. Het vormt een perfecte tool voor talent management, branding en werknemersbetrokkenheid. Bijvoorbeeld – door het creëren van een driedimensionaal profiel van een kandidaat (men hoeft slechts iemand’s naam te Googlen), springt talent eruit. Eigenaardigheden of vaardigheden van een persoon komen tot leven en men komt meer te weten over de persoonlijkheid en “echte levens” van deze personen. Maar ook negatieve kanten zoals een starre houding of cynisme zijn zichtbaar. Binnen organisaties vormen social media, social learning en Big Data ongeëvenaarde tools voor communicatie- en het creëren van samenhang, mits deze gebieden begrepen en correct toegepast  worden.

TalentCulture - Kansen voor HR

6) Real Time Talent Management essentieel
Tools die het mogelijk maken om continu de resultaten bij te houden zijn beter voor iedereen. Een formele werknemersevaluatie elke zes maanden is nagenoeg achterhaald. Wat veel belangrijker is, is software die het mogelijk maakt real time geïnformeerd te zijn. Problemen worden direct in de kiem gesmoord en positieve zaken zoals erkenning, gamificatie* en beloningen worden gebruikt om productievere werknemersrelaties te bieden die kunnen worden onderhouden. Er zijn geen inhaalslagen meer nodig – real time monitoring geeft HR leiders meer de mogelijkheid om goed te doen en mensen die niet goed presteren er uit te kunnen filteren.

7) Mobile, Mobile, Mobile.
Een nieuwe generatie van talent is aan het opkomen die desktops zien als een fossiel uit het verleden. De wereld wordt steeds globaler en mobieler, en HR moet dat ook worden. Om het juiste talent te bereiken, moet men mobiel-vriendelijk zijn in het ontwerp en het gebruiksgemak. HR moet daar gaan, waar het talent te vinden is – en vandaag de dag is dat mobiel.

*Gamificatie: Het integreren van spelelementen binnen een niet-spel omgeving, bijvoorbeeld in (werk)omgevingen en processen, met als doel nieuw gedrag te creëren.

Nieuws