Quint: Hoogste tijd voor meer ICT in de bestuurskamer

07 mei 2014 Consultancy.nl

De term ‘digitale transformatie’ valt steeds vaker in de verschillende media. Hiermee wordt onder meer het toenemend belang van ICT voor de bedrijfsvoering van steeds meer organisaties aangeduid. De ICT-afdeling zal niet lang meer een facilitaire dienst zijn, maar is, als het goed is, meer en meer betrokken bij innovatie van bedrijfsprocessen. Betekent dit dan ook dat er meer aandacht voor ICT is in de ‘boardroom’? Adviseurs Ronald Israëls (Quint) en Jesse Piscaer (UvA) delen de belangrijkste uitkomsten van een recent onderzoek op dit vlak.

Tegen het licht van de komende digitale transformatie kunnen bestuurders van bedrijven en instellingen zich niet meer permitteren hun ICT-organisatie op afstand te houden, slecht geïnformeerd te zijn over wat zich daar afspeelt of ICT te beschouwen als puur facilitair. Het is hoog tijd voor meer affiniteit met ICT in de boardroom. De vraag is hoe bestuurders hieraan kunnen werken. Recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en adviesbureau Quint biedt hiervoor de nodige aanknopingspunten. De onderzoekers hebben zich gebogen over de vraag welke aansturing vanuit de board en de rest van de organisatie van belang is om tot een effectieve inzet van ICT te komen. Daarvoor hebben de onderzoekers uitvoerig gesproken met bestuurders uit zowel de financiële als de zorgsector.

Hoogste tijd voor meer ICT in de bestuurskamer

ICT als strategisch middel

Met dit onderzoek is voor het eerst op wetenschappelijke basis vastgesteld welke maatregelen aantoonbaar bijdragen aan het met succes inzetten van ICT door de business-afdelingen. Sommige van die adviezen kunnen overkomen als ‘open deuren’, maar het zijn adviezen waarvan nu is aangetoond dat ze werken. Voor tal van andere ‘open deuren’ is dat niet het geval!

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat organisaties die ICT met succes als een strategisch bedrijfsmiddel inzetten nauwelijks onderscheid maken tussen business en ICT. Beide disciplines werken in primaire bedrijfsprocessen intensief samen onder de noemer ‘operations’. In de bankenwereld bijvoorbeeld, waar mobiel betalingsverkeer steeds belangrijker wordt, is het ontwikkelen en continu optimaliseren van ‘apps’ voor mobiel bankieren een proces waar ICT en business permanent gezamenlijk optrekken. Daarmee is ICT in feite de corebusiness van banken geworden.

ICT in de boardroom

Minstens zo belangrijk is dat strategische inzet van ICT begint in de boardroom. Daar waar bedrijven en organisaties vanuit de bestuurskamer grote affiniteit hebben met IT, levert de inzet van IT concurrentievoordeel op. Dit lijkt een open deur, maar belangrijk is het vervolg: deze organisaties zijn in staat strategische bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar concrete ICT-plannen. Men weet wat men wil en hoe dit te realiseren. In de zijlijn van die bevinding merken de onderzoekers op dat bestuurders die deze vertaalslag kunnen maken niet alleen oog blijken te hebben voor de eigen ICT-organisatie, maar ook heel goed weten wat er op het terrein van ICT bij andere organisaties speelt.

Hoogste tijd voor meer ICT in de boardroom

In het verlengde van deze vaststelling concludeerden de onderzoekers dat succesvol inzetten van ICT samenhangt met het binnen de board beleggen van de verantwoordelijkheid voor ICT. Er moet minstens één bestuurslid zijn met ICT in z’n portefeuille.  Dat gaat om meer dan een formaliteit. De betreffende bestuursleden voeren structureel overleg met de interne ICT-afdeling en zijn op de hoogte van de belangrijke projecten die er lopen. Daarbij heeft zichtbaarheid van de board op de werkvloer volgens de onderzoekers een positief effect op de prestaties van de ICT-afdeling.

Ook de manier van communiceren blijkt een rol te spelen. Bij organisaties die succesvol zijn met het inzetten van ICT communiceren business- en IT-afdelingen open en transparant met elkaar en betrekken beide disciplines elkaar over en weer bij hun kernactiviteiten. Waar business en ICT gescheiden optrekken blijkt de inzet van IT als middel om concurrentievoordeel te behalen veel moeizamer te gaan.

Lek gedicht?

Hebben we met dit onderzoek nu het ‘lek boven’ op het vlak van de zogenoemde business ICT alignment? Dat is wellicht wat veel gezegd. Wel is nu voor het eerst op basis van wetenschappelijk onderzoek bewezen welke criteria van belang zijn om ICT met succes als een strategisch bedrijfsmiddel in te zetten. De tijd dat een bestuurder alleen bij een storing de ICT-manager belde is namelijk voorbij.

Ronald Israëls is Principal Consultant bij adviesbureau Quint Wellington Redwood. Jesse Piscaer is adviseur bij accountants- en adviesorganisatie EY en voerde in het kader van zijn afstudeeronderzoek aan de UvA het onderzoek uit in samenwerking met Quint. Zij tekenden voor het in dit artikel beschreven onderzoek.

Nieuws

Meer nieuws over