Royal HaskoningDHV directeur Paul van Ruiten naar p2

02 april 2014 Consultancy.nl

Paul van Ruiten is onlangs in dienst getreden bij p2 projectmanagement. De ervaren adviseur en projectmanager maakt de overstap van Royal HaskoningDHV, waar hij leiding gaf aan de businessunit ‘Milieu, Duurzaamheid en Energie’. Bij p2 gaat Van Ruiten zich vooral richten op programma- en projectmanagement op het snijvlak van de energietransitie en duurzaamheid.

In 1996, na het afronden van zijn doctoraalstudie aan de Universiteit Wageningen, begon Van Ruiten zijn loopbaan bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als specialist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Na iets meer dan een jaar vertrok hij naar Washington, waar hij binnen de Nederlandse Ambassade zo’n 7 maanden deel uitmaakte van een speciale raad op het gebied van klimaatverandering.

Vervolgens werkte hij ruim anderhalf jaar (1998-2000) als Milieuexpert voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op het gebied van interactieve beleidsvorming in het domein van ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatverandering.

Paul van Ruiten - p2 projectmanagement

In 2000 voegde hij zich bij ingenieursbureau DHV (inmiddels RoyalHaskoningDHV na de fusie tussen DHV en Royal Haskoning in 2012). Hij ontwikkelde energievisies voor water- en energiezuinige nieuwbouw waarbij ook nul-energiewoningen werden gerealiseerd. Internationaal was hij actief als trainer op het gebied van milieu in de nieuwe EU lidstaten, en heeft hij verschillende organisaties opgericht zoals het MER-Trainingscentrum in Turkije en het Energiebureau van de Provincie Utrecht.

Als Directeur Milieu, Duurzaamheid en Energie was Van Ruiten vanaf 2011 verantwoordelijk voor ruim tweehonderd professionals op het gebied van duurzame stedenbouw, hernieuwbare energie en gedecentraliseerde energieopwekking. In die rol heeft hij ook de fusie tussen de verschillende milieuafdelingen van Royal Haskoning en DHV geleid. Onlangs besloot Van Ruiten de overstap te maken naar p2 projectmanagement, waar zijn focus zal liggen op programma- en projectmanagement van Duurzame Ontwikkelingen.

Blog

Naast zijn advieswerkzaamheden schrijft Van Ruiten in zijn blog open brieven aan een bevriend dichter over Duurzaamheid.

Nieuws

Meer nieuws over