SiRM helpt IenM met WACC voor drinkwatersector

23 maart 2011 Consultancy.nl

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs de gewogen gemiddelde vermogenskosten-vergoeding (WACC) voor de drinkwatersector vast gesteld. Het ministerie baseert zich mede op onderzoeksrapporten van Oxera en SiRM.

De overheid neemt binnenkort besluiten over de regulering van de drinkwaterbedrijven in Nederland. Onderdeel van de besluiten is het vaststellen van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) waarmee een deel van het tarief wordt berekend. Om inzicht te krijgen hierin schakelde I&M recent de hulp van Oxera in, een internationaal economisch onderzoeksbureau. In het rapport ‘Estimating the cost of capital of the Dutch water companies’ berekenden de adviseurs aan de hand van diverse scenario’s de ideale hoogte van de WACC.

SiRM helpt IenM met WACC voor drinkwatersector

In opdracht van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) heeft SiRM een commentaar geschreven op de analyse van Oxera. Hieruit blijkt dat het Haagse adviesbureau op een aantal vlakken het niet eens is met de bevindingen van Oxera. “De meeste beslissingen die in het rapport zijn genomen, zijn lastig te herleiden en niet altijd zorgvuldig onderbouwd. De implicaties van de twee scenario’s; ‘Public ownership non taxpaying’ en ‘Private ownership taxpaying’ zijn bovendien niet helder. Net als Oxera gaan we er vanuit dat de scenariokeuze geen impact heeft op de activabèta, de maat voor het ondernemersrisico. De gereguleerde ondernemingen kunnen het doel voor kredietwaardigheid waarschijnlijk halen met een hoger aandeel vreemd vermogen en lagere risicopremie. De activabèta schatten wij lager in. Vooral door bedrijven uit de VS uit de vergelijkingsgroep te verwijderen” schrift Jan-Peter Heida van SiRM.

De adviseur adviseert I&M om de uiteindelijke WACC onder het middelpunt van de onder- en bovengrens vast te stellen. “Dat doet recht aan het risicoprofiel van de Nederlandse watersector. Met deze aanpassingen komen we op een WACC van 5,1% voor het ‘Public ownership non taxpaying’ scenario en 4,4% voor het ‘Private ownership taxpaying’ scenario” aldus Heida. Deze getallen liggen respectievelijk 0,7 en 1,0% onder de door Oxera voorgestelde WACC.

Nieuws