ConQuaestor: Zorgsector heeft lage PPM volwassenheid

11 maart 2014 Consultancy.nl

De volwassenheid van projectportfolio management in de gezondheidszorg is nog niet heel groot. Ziekenhuizen scoren bovengemiddeld, academische ziekenhuizen (UMC’s) liggen daarentegen achter in de ontwikkeling op nagenoeg alle aspecten van PPM. Dit blijkt uit onderzoek van ConQuaestor onder negentien Nederlandse zorginstellingen.

PPM Model

De afgelopen maanden hebben consultants van ConQuaestor* de volwassenheid van zorginstellingen op het gebied van projectportfolio management in kaart gebracht. De ‘volwassenheid’ is bepaald aan de hand van een zelf-ontwikkeld PPM Model van ConQuaestor, opgebouwd uit een zestal componenten. Binnen iedere dimensie kunnen organisaties een score behalen tussen een 1 (lage volwassenheid) en een 4 (hoge volwassenheid). 

Componenten van Projectportfolio Management

Naast hun ambitie een hoge score bij de dimensies te realiseren, is het ook belangrijk dat de aspecten in relatie tot elkaar worden ingericht. Zo is het bijvoorbeeld onverstandig om in een enkele component op niveau twee te blijven hangen, terwijl voor de andere componenten gekozen wordt voor niveau vier.

Zorgsector

Op basis van de uitkomsten kan geconcludeerd worden dat voor de zorgsector als geheel geldt dat een eerste basis voor projectportfolio management aanwezig is. Op alle zes dimensies scoort de zorg gemiddeld een 2, wat inhoudt dat er een eerste bewustwording ten aanzien van projectportfolio management aanwezig is. Uitzondering is ‘Resource Management’, met een volwassenheidsscore van 1. Daarmee loopt de zorgmarkt achter op branches als bijvoorbeeld de financiële sector en het rijk.

PPM volwassenheid per branche

Kijkend naar de prestaties binnen de zorgmarkt, dan valt op dat er een relatief grote diskrepantie is tussen ziekenhuizen, UMC’s en VVT- en GGZ-instellingen. Algemene ziekenhuizen zijn de best scorende groep. Universitaire ziekenhuizen liggen daarentegen achter in de ontwikkeling op nagenoeg alle aspecten, volgens de onderzoekers voor een gedeelte te wijten aan de complexiteit van UMC’s. “Bij UMC’s lijkt het al bij de component ‘organisatie & aansturing’ niet goed te gaan. De volwassenheid van projectportfolio management wordt mede bepaald door de wijze waarop de organisatie- en aansturing van de projectportfolio is ingericht. Wanneer deze complex is zal de ontwikkeling van projectportfolio management aanzienlijk moeizamer verlopen” aldus de auteurs.

PPM volwassenheid binnen zorgsector

* Het onderzoek is uitgevoerd door ConQuaestor management consultants Maarten van Weeghel, Frank van den Bos, Alexander Wierstra en Marloes Bons.

Nieuws